Instaan voor / zorgen voor

Instaan voor / zorgen voor

Vraag

Is er een betekenisverschil tussen instaan voor en zorgen voor?

Antwoord

Zorgen voor betekent in het hele taalgebied onder meer ‘iets in orde brengen’, ‘erop toezien dat iets gebeurt’. Instaan voor is standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis ‘borg staan voor’, ‘verantwoordelijkheid dragen voor’, ‘garant staan voor’. Instaan voor is ook standaardtaal in België in de betekenis ‘zorgen voor’.

Toelichting

Wie voor iets zorgt, ziet erop toe dat iets gebeurt of brengt iets in orde. Afhankelijk van de context kan in plaats van zorgen voor (iets) bijvoorbeeld ook zorg dragen voor (iets), zich bezig houden met (iets), belast zijn met (iets) gebruikt worden.

(1) Het is nu maar de vraag wie zal zorgen voor de aankoop van de grondstoffen.

(2) We zullen ervoor zorgen/er zorg voor dragen dat alles in goede banen geleid wordt.

(3) Sinds vorig jaar is hij belast met het verwelkomen van alle buitenlandse delegaties.

Iemand die voor iets instaat, staat ergens borg voor, draagt de verantwoordelijkheid voor iets. Instaan voor (iets) is in die betekenis standaardtaal in het hele taalgebied. Als alternatief zijn hier onder meer mogelijk garant staan voor (iets) of (iets) garanderen.

(4) Ik sta ervoor in dat hij dat werk goed zal doen.

Instaan voor is daarnaast standaardtaal in België in de betekenis ‘zorgen voor, zorg dragen voor’.

(5) Het bedrijf zal instaan voor de berging van het wrak. [standaardtaal in België]

(6) De lokale schoolraden zullen voortaan instaan voor het algemeen beheer, inclusief de aanwerving van tijdelijk personeel. [standaardtaal in België]

Zie ook

Zorgen dat / ervoor zorgen dat

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 121; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 126; Taalwijzer (1998), p. 171; Stijlboek VRT (2003), p. 122, 278; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,samenstellingen,werkwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
1051
j
betekenis,correctheid,samenstelling,uitdrukkingen,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:werkwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
23 August 2013