Noorden (in het – van het taalgebied) (hoofdletter?)

Noorden (in het – van het taalgebied) (hoofdletter?)

Vraag

Wat is correct: in het Noorden van het taalgebied of in het noorden van het taalgebied?

Antwoord

Correct is: in het noorden van het taalgebied.

Toelichting

Namen van windstreken schrijven we in de regel met een kleine letter.

(1) Ik ontbijt altijd in de richting van het oosten.

(2) Waar ligt het zuiden?

(3) Is de norm volgens jou in het noorden van het taalgebied te vinden?

(4) De voorbije week waren er zware overstromingen in het westen van Duitsland.

Als we er echter een geografisch, economisch of politiek gebied mee bedoelen, krijgen windstreken een hoofdletter. We beschouwen ze dan als een soort van aardrijkskundige namen.

(5) De ontwikkelingslanden verwachten concrete steun van het rijke Westen.

(6) De meeste Belgen vertrekken in juli massaal naar het warme Zuiden.

(7) Sinds de eeuwwisseling zijn de tegenstellingen tussen Oost en West niet kleiner geworden.

Afgeleide vormen van windstreken schrijven we altijd met een kleine letter, ook als die vorm afgeleid is van een windstreek die we als aardrijkskundige naam beschouwen.

(8) De oosterse filosofie is niet aan mij besteed.

(9) Hij heeft een hekel aan de westerse beschaving.

Ook als een windstreek een deel van een aardrijkskundige naam is, krijgt het woord een hoofdletter.

(10) Helmut is gek op Zuid-Afrika.

(11) In Zuidwest-Vlaanderen heeft men vaak te maken met grenscriminaliteit. (het zuidwesten van Vlaanderen)

(12) Mensen uit Zuid-West-Vlaanderen zijn over het algemeen nogal ambitieus. (het zuiden van West-Vlaanderen)

Soms vormt een windstreek in combinatie met een bijvoeglijk naamwoord een benaming van een geografisch gebied. We beschouwen het geheel dan als een aardrijkskundige naam. Beide woorden krijgen een hoofdletter.

(13) De toestand is gespannen in het Nabije Oosten.

(14) Als kind was hij al gefascineerd door het Wilde Westen / Verre Westen.

(15) Bent u al ooit in het Verre Oosten geweest?

Zie ook

Benamingen van plaatsen, windstreken, talen, volkeren (Leidraad 16.3)

Latijns Amerika / Latijns-Amerika, Centraal Azië / Centraal-Azië
Nederlands Limburg, Belgisch Limburg / Nederlands-Limburg, Belgisch-Limburg
Noordoost-Vlaanderen / Noord-Oost-Vlaanderen
Randstad (hoofdletter?)
Vlaams Brabant / Vlaams-Brabant
Vlaamse Rand, Brusselse Rand, de Rand (hoofdletters?)
Westen (het rijke -) (hoofdletter?)
Zeeuwsch-Vlaanderen / Zeeuws-Vlaanderen
Zuidpool en noordpool (hoofdletter?)
zuidwest-Den Haag / Zuidwest-Den Haag

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

hoofdletter of kleine letter,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,spelling,grammaticatao_adv (C)
586
j
aardrijkskundige_namen,hoofdletter,samenstelling,spelling,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aardrijkskundige_namen,hoofdletter;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
26 October 2018