Ik pas deze schoenen niet / deze schoenen passen mij niet

Ik pas deze schoenen niet / deze schoenen passen mij niet

Vraag

Is Ik pas deze schoenen niet correct in de betekenis ‘Deze schoenen zijn te groot/klein’?

Antwoord

Nee. De juiste formulering is dan Deze schoenen passen (mij) niet.

Toelichting

In de zin Deze schoenen passen mij niet is deze schoenen het onderwerp en mij het ondervindend voorwerp. Als het gezegde van een zin een gevoel uitdrukt, wordt het vaak gecombineerd met een ondervindend voorwerp. Vergelijk een zin als: Deze opmerkingen lijken me ongepast.

De zin Ik pas deze schoenen niet wordt in Nederland in de spreektaal ook wel gebruikt in de betekenis ‘Deze schoenen passen mij niet’. Dat gebruik is geen standaardtaal.

Zie ook

Congruentie bij een als onderwerp gevoeld indirect object (algemeen)

Betreuren (mij betreurt / ik betreur)
Mankeren (ik mankeer / mij mankeert niets)

Naslagwerken

ANS (1997), p. 1166 of online via de E-ANSonline via de E-ANS; Schrijfwijzer (2012), p. 305; Grote Van Dale (2005); WNT

correctheid en betekenis,woordkeuze en stijl,werkwoord,zinsontleding,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
205
j
betekenis,correctheid,grammatica,stijl,werkwoord,zinsontleding
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Subrubriek,Woordsoort,Woordgroep of zin
Hoofdrubriek:grammatica;Subrubriek:stijl;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordgroep of zin:zinsontleding;Woordsoort:werkwoord
01 January 2004
17 April 2018