Ijsland / IJsland

Ijsland / IJsland

Vraag

Schrijf je Ijsland of IJsland?

Antwoord

Juist is IJsland. Als een woord dat met een ij begint met een hoofdletter moet worden geschreven, moet de ij in zijn geheel in hoofdletters worden gezet.

Toelichting

De ij bestaat uit twee letters (de i en de j), net als de lange klinkers aa, ee, oo en uu en tweeklanken als oe, ui en ei. Als deze combinaties aan het begin staan van een woord dat met een hoofdletter moet worden geschreven, blijft de tweede letter klein: Aarlen, Oegstgeest, enzovoort. De ij vormt echter een uitzondering op deze regel en moet met twee hoofdletters worden geschreven.

Bijzonderheid

In het tekstverwerkingsprogramma Word wordt de IJ soms automatisch in Ij veranderd. Dit is te voorkomen door de optie ‘TWee beginhoofdletters corrigeren’ uit te schakelen.

Zie ook

IJ – alfabetisering

Naslagwerken

Correct Taalgebruik (1997), p. 95; Handboek spelling (1996), p. 213; Verschueren (1996)

hoofdletter of kleine letter,samenstellingen,klinkers en tweeklanken,zelfstandig naamwoord,spelling,grammaticatao_adv (C)
1188
j
aardrijkskundige_namen,conventies,hoofdletter,samenstelling,spelling,tweeklanken,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:conventies,spelling;Subrubriek:aardrijkskundige_namen,hoofdletter,tweeklanken;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
31 October 2016