Houden aan

Houden aan

Vraag

Is houden aan in de betekenis van ‘prijs stellen op’ correct?

Antwoord

Nee, in die betekenis wordt houden aan weleens gebruikt in België, maar het is er geen standaardtaal. In de standaardtaal zijn onder meer prijs stellen op (of: op prijs stellen), eraan hechten en erop staan gangbaar.

Toelichting

In de standaardtaal in het hele taalgebied wordt houden aan gebruikt in de uitdrukking iemand aan zijn woord houden (‘verlangen dat iemand doet wat hij of zij beloofd heeft’) en in combinatie met een wederkerend voornaamwoord: zich houden aan (voorschriften, afspraken, enzovoort) (‘opvolgen; in acht nemen’).

(1) Daar houd ik je aan!

(2) Niet alle automobilisten en fietsers houden zich aan de voorrangsregels.

In België wordt houden aan ook gebruikt in de betekenis ‘prijs stellen op’, ‘staan op’, maar dat gebruik is geen standaardtaal.

(3) We houden eraan u te bedanken voor uw jarenlange inzet. (in België, geen standaardtaal)

(4) De minister houdt eraan om de getroffen gebieden te bezoeken. (in België, geen standaardtaal)

(5) Ik hou eraan dat alles zorgvuldig wordt afgewerkt. (in België, geen standaardtaal)

In de standaardtaal zijn in plaats hiervan afhankelijk van de context het gepast vinden, het niet willen nalaten, erop staan, erop gesteld zijn, er prijs op stellen, wensen, ernaar verlangen, willen en eraan hechten gangbaar.

(6) Ik stel er prijs op u te bedanken voor uw bemiddeling in het conflict.

(7) Zij is er erg op gesteld dat iedereen zich correct gedraagt.

(8) De voorzitter wenste zijn standpunt te verduidelijken.

Zie ook

Hou / houd

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 113; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 119; Taalwijzer (1998), p. 160, 269; Stijlboek VRT (2003), p. 117; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,werkwoord,woordgebruiktao_adv (C)
1045
j
betekenis,correctheid,uitdrukkingen,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:werkwoord
01 January 2004
23 April 2018