Hoe + infinitief

Hoe + infinitief

Vraag

Is hoe dit verklaren correct?

Antwoord

Ja, hoe dit verklaren is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is hoe dit te verklaren.

Toelichting

Een constructie als hoe dit te verklaren in (1a) is te beschouwen als een beknopte bijzin die door het vragende bijwoord hoe wordt ingeleid en is vergelijkbaar met een bijzin als wat te doen (met een vragend voornaamwoord) in (2a). In beide gevallen is het onderwerp niet uitgedrukt en heeft het gezegde de vorm van een infinitief met te.

(1a) Ik weet niet hoe dit formulier in te vullen.

(2a) Hij wist niet wat te doen.

De pendanten hiervan met een volledige bijzin zijn de voorbeelden (1b) en (2b).

(1b) Ik weet niet hoe ik dit formulier moet invullen.

(2b) Hij wist niet wat hij moest doen.

Constructies zonder uitgedrukt onderwerp zoals hoe dit te verklaren en wat te doen kunnen ook gebruikt worden als een op zichzelf staande vragende zin.

(3) Hoe dit formulier in te vullen?

(4) Hoe dit te verklaren?

(5) Hoe dit op te lossen?

Zinnen als deze zijn te vervolledigen tot hoe moet (of kan) ik/men…

In België komen zulke constructies ook met een infinitief zonder te voor. Dergelijke zinnen zijn standaardtaal in België.

(6) Hoe het verschijnsel verklaren? [standaardtaal in België]

(7) Hoe dit probleem in de toekomst voorkomen? [standaardtaal in België]

(8) Hoe dit beoordelen? [standaardtaal in België]

Zie ook

Beginnen + infinitief
Durven (te)
Om + infinitief

Naslagwerken

Correct Taalgebruik (2006), p. 108; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p.116

bijwoord,correctheid en betekenis,voornaamwoord,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
1044
j
bijwoord,correctheid,grammatica,voornaamwoord,woordgebruik
Woordsoort,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:bijwoord,voornaamwoord
01 January 2004
23 August 2013