Grondwet (hoofdletter?)

Grondwet (hoofdletter?)

Vraag

Hoe schrijven we grondwet: met een kleine letter of een hoofdletter?

Antwoord

Dat hangt van de betekenis af. Als een unieke tekst wordt bedoeld, schrijven we een hoofdletter, anders een kleine letter.

Toelichting

In zijn algemene betekenis (‘wet die tot basis, tot grondslag van iets dient’) is grondwet een soortnaam en krijgt het geen hoofdletter.

(1) Men werkt aan een nieuwe grondwet in Congo.

(2) Een constitutionele monarchie is een monarchie die op een grondwet berust.

Als we verwijzen naar de algemene staatsregeling die op het moment van schrijven van kracht is, schrijven we Grondwet met een hoofdletter. Het gaat dan om de unieke tekst, niet om de algemene betekenis. Grondwet functioneert dan als eigennaam.

(3) Dat staat in artikel 60 van de Grondwet.

(4) De Grondwet en de overige wetten op de politieke rechten bepalen welke de vereisten zijn waaraan men moet voldoen, benevens de staat van Belg, om die rechten te kunnen uitoefenen. (Belgische Grondwet, artikel 8)

In de praktijk komt het er meestal op neer dat de hoofdletter wordt gebruikt in juridische teksten.

Zie ook

Hoofdletter voor een eigennaam (Leidraad 16.1)

Ambassade (hoofdletter?)
Rechtbank (hoofdletter?)
Senaat (hoofdletter?)
Wetboek (hoofdletter?)

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

hoofdletter of kleine letter,spellingtao_adv (C)
351
j
hoofdletter,namen_instellingen,officiële_termen,spelling
Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:hoofdletter,namen_instellingen
01 January 2004
15 November 2015