Gotisch (hoofdletter?)

Gotisch (hoofdletter?)

Vraag

Hoe schrijf je gotisch: met een kleine letter of een hoofdletter?

Antwoord

De bouw-, beeldhouw- en schilderstijl met een kleine letter, de taal met een hoofdletter.

Toelichting

Talen worden met een hoofdletter geschreven, bijvoorbeeld: Frans, Chinees, Limburgs, Vroegnederlands, Oudlatijn. Als we de taal bedoelen, schrijven we Gotisch dus met een hoofdletter.

Namen van culturele en artistieke stromingen worden met een kleine letter geschreven, bijvoorbeeld: de renaissance, de romantiek, het fauvisme. De kunsthistorische term gotisch is afgeleid van gotiek en wordt naar analogie daarvan met een kleine letter geschreven.

Zie ook

Benamingen van plaatsen, windstreken, talen, volkeren (Leidraad 16.3)
Benamingen van stromingen en overtuigingen (Leidraad 16.5)

de Chinees / chinees (bij – eten)
Eskimo, indiaan (hoofdletter?)
Franstalig (hoofdletter?)
Hindoe (hoofdletter?)
Jood (hoofdletter?)
Marxisme (hoofdletter?)
Masaï / Massai / Masai

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

afleidingen,bijvoeglijk naamwoord,hoofdletter of kleine letter,zelfstandig naamwoord,grammatica,spellingtao_adv (C)
348
j
afleiding,bijvoeglijk_naamwoord,hoofdletter,spelling,zelfstandig_naamwoord
Woordvorm,Woordsoort,Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:hoofdletter;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord,zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:afleiding
01 January 2004
22 November 2016