Geregeld / regelmatig

Geregeld / regelmatig

Vraag

Wat is correct: Hij doet geregeld aan sport of Hij doet regelmatig aan sport?

Antwoord

Geregeld en regelmatig zijn allebei correct in deze zin. Deze woorden kunnen allebei als bijwoord gebruikt worden in de betekenissen ‘op gezette tijden’, ‘herhaaldelijk’ of ’tamelijk vaak’.

Toelichting

Als bijwoord zijn geregeld en regelmatig synoniemen van elkaar. De betekenis is dan: ‘op gezette tijden’, ‘herhaaldelijk’ of ’tamelijk vaak’.

(1) Ik ga daar geregeld / regelmatig een broodje eten.

(2) Ze is geregeld / regelmatig verkouden.

(3) We maken geregeld / regelmatig gebruik van Dropbox.

Als bijvoeglijk naamwoord zijn geregeld en regelmatig vaak niet inwisselbaar. Geregeld kan gebruikt worden in de betekenissen ‘geordend’, ‘ordelijk’, ‘(goed) georganiseerd’. Regelmatig betekent ‘zonder afwijkingen’, ‘met vast ritme’, ‘gelijkmatig’ of ’telkens terugkerend’.

(4) De geregelde troepen konden de massa niet in bedwang houden.

(5) De secretaris bestelt, in overleg met de penningmeester, datgene wat nodig is voor de geregelde gang van zaken.

(6) Deze ziekte heeft een regelmatig verloop.

(7) De leerlingen liepen in een regelmatig tempo rondjes in het park.

(8) Sara heeft een regelmatig handschrift.

In sommige gevallen zijn beide bijvoeglijke naamwoorden mogelijk.

(9) De rechters hielden er rekening mee dat de man een geregeld / regelmatig leven leidde en geen strafblad had.

Zie ook

Gelijk / meteen

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Koenen (2006); Stijlboek VRT (2003), p. 199; Het Witte Woordenboek Nederlands (2007); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

correctheid en betekenis,bijvoeglijk naamwoord,bijwoord,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
335
j
betekenis,bijvoeglijk_naamwoord,bijwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord,bijwoord
01 January 2004
10 January 2019