Identiek (geen vaas is / geen twee vazen zijn -)

Identiek (geen vaas is / geen twee vazen zijn -)

Vraag

Wat is correct: Geen vaas is identiek of Geen twee vazen zijn identiek?

Antwoord

Beide zinnen zijn correct. Geen twee vazen zijn identiek is de gebruikelijkste variant.

Toelichting

Identiek is een bijvoeglijk naamwoord dat ‘hetzelfde/dezelfde’, ‘helemaal gelijk, eender’ betekent.

(1a) Ze hebben een identieke tas.

(1b) Ze hebben precies dezelfde tas.

Identiek komt ook geregeld voor als naamwoordelijk deel van het gezegde bij koppelwerkwoorden (zoals zijn en lijken). Vaak wordt identiek dan gecombineerd met het voorzetsel aan om de vergelijking uit te drukken.

(2) Haar tas is identiek aan die van haar moeder.

(3) Geen vaas is identiek aan een andere.

(4) Geen twee vazen zijn identiek aan elkaar.

Bij een meervoudig onderwerp blijft de expliciete vergelijking ‘aan elkaar’ vaak achterwege.

(5a) Geen twee vazen zijn identiek.

Ook bij een enkelvoudig onderwerp komt het voor dat de expliciete vergelijking weggelaten wordt.

(6a) Geen vaas is identiek.

(7a) Maar hoe je het ook wendt of keert: hun reactie blijft identiek.

Synoniemen van identiek zijn gelijk (aan iets anders) en hetzelfde (als iets anders).

(5b) Geen twee vazen zijn hetzelfde.

(6b) Geen vaas is gelijk (aan de andere).

(7b) Maar hoe je het ook wendt of keert: hun reactie blijft hetzelfde.

Zie ook

Dezelfde / hetzelfde (de reistijd blijft – )
Identiek aan / met

Naslagwerken

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014); Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008)

correctheid en betekenis,bijvoeglijk naamwoord,enkelvoud of meervoud,het juiste voorzetsel,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
1814
j
betekenis,bijvoeglijk_naamwoord,correctheid,enkelvoud_of_meervoud,voorzetsel,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Woordgroep of zin,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordgroep of zin:enkelvoud_of_meervoud;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord,voorzetsel
24 November 2017
16 January 2018