Fysisch / fysiek

Fysisch / fysiek

Vraag

Betekenen fysisch en fysiek hetzelfde?

Antwoord

Nee, fysisch betekent ‘betrekking hebbend op de natuur’ of ‘natuurkundig’, fysiek betekent ‘betrekking hebbend op de stoffelijke natuur’ of ‘betrekking hebbend op de natuurlijke gesteldheid (van het lichaam)’, ‘lichamelijk’.

Toelichting

De bijvoeglijke naamwoorden fysisch en fysiek hebben weliswaar een gemeenschappelijke (Griekse) oorsprong, maar ze hebben in de standaardtaal een verschillende betekenis.

Fysisch heeft betrekking op de natuur in natuurwetenschappelijke zin en houdt dus onder meer verband met de natuurkunde of fysica.

(1) De zwaartekracht is een fysisch verschijnsel.

(2) Ze studeert fysische geografie.

(3) Die artsen zijn voorstander van het toepassen van fysische therapie. (dat wil zeggen met natuurlijke middelen in plaats van met medicijnen)

Het bijvoeglijk naamwoord fysiek heeft betrekking op de natuur in stoffelijke zin of op de lichamelijkheid.

(4) De politie moest bij de ontruiming van het pand fysiek geweld gebruiken. (‘lichamelijk’)

(5) Zijn fysieke krachten waren de laatste jaren sterker achteruitgegaan dan zijn geestelijke krachten.

(6) Via elektronische weg kunnen allerlei naslagwerken geraadpleegd worden zonder dat die fysiek aanwezig zijn op de werkplek.

In België wordt fysisch af en toe gebruikt in contexten waarin fysiek op zijn plaats is. Dat gebruik van fysisch wordt door veel mensen niet als correct beschouwd.

(7) Ze gingen op reis met een groep fysisch gehandicapten. (in België, geen standaardtaal)

(8) Het geld bevindt zich fysisch nog steeds bij de bank. (in België, geen standaardtaal)

Zie ook

Psychische / psychologische stoornis

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 82                        ; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 88; Taalwijzer (1998), p. 128; Stijlboek VRT (2003), p. 92; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,bijvoeglijk naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
300
j
betekenis,bijvoeglijk_naamwoord,correctheid,herkomst,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid,herkomst;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord
01 January 2004
11 March 2013