Fuseren in / fuseren tot

Fuseren in / fuseren tot

Vraag

Welk voorzetsel hoort bij fuseren? Is het fuseren in een nieuwe combinatie of fuseren tot een nieuwe combinatie?

Antwoord

De juiste vorm is fuseren tot.

Toelichting

Fuseren betekent ‘een fusie aangaan’, ‘samengaan’, ‘samensmelten’. Als het erom gaat het resultaat van de fusie aan te geven, wordt fuseren gecombineerd met het voorzetsel tot:

(1) De provinciale VVV’s van Groningen, Friesland en Drenthe gaan binnenkort fuseren tot het Noord-Nederlands Bureau voor Toerisme (NNBT).

(2) Vier zuivelcoöperaties in het noorden en oosten – Coberco, Friesland Dairy Foods, Twee Provinciën en de Zuid-Oost Hoek – gaan fuseren tot het grootste zuivelbedrijf van Nederland.

Ook wanneer fuseren wordt gebruikt in de betekenis ‘samenvoegen’, wordt het gecombineerd met tot:

(3) Dit kan bereikt worden door de afzonderlijke beelden samen te voegen of te fuseren tot een enkel beeld.

Om uit te drukken welke onderdelen of partijen betrokken zijn bij de fusie, wordt het voorzetsel met gebruikt:

(4) Polygrams divisie muziekproductie zal fuseren met Universal.

Zie ook

Fusioneren – fuseren

Naslagwerken

Voorzetselwijzer (1997); Koenen (1999); Verschueren (1996); Grote Van Dale (2005)

correctheid en betekenis,het juiste voorzetsel,woordgebruiktao_adv (C)
299
j
correctheid,uitdrukkingen,voorzetsel,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:voorzetsel
01 January 2004
04 November 2013