Functionaris / (hogere) ambtenaar

Functionaris / (hogere) ambtenaar

Vraag

In welke betekenis(sen) is functionaris correct?

Antwoord

Functionaris is standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenissen ‘(hogere) ambtenaar in overheidsdienst’ en ‘iemand met een hoge functie in een politieke partij’. Functionaris is ook standaardtaal in Nederland in de betekenis ‘iemand die een (hogere) functie in een bedrijf bekleedt’.

Toelichting

In de standaardtaal is functionaris in de eerste plaats een synoniem van rijksambtenaar, staatsambtenaar, overheidsambtenaar. In die betekenis is functionaris vooral gangbaar voor hogere ambtenaren.

(1) Een hoge functionaris van Buitenlandse Zaken declareerde een achtdaagse dienstreis, maar was slechts één dag actief voor zijn baas.

(2) Vorige week nam een hoge functionaris van het Amerikaanse agentschap voor milieubescherming, EPA, ontslag uit protest tegen de inkrimping van het budget en het milieubeleid van president Bush.

Daarnaast is functionaris ook standaardtaal in de betekenis ‘iemand met een hoge functie in een politieke partij’.

(3) In de Sovjettijd was Tsjernomyrdin een belangrijk functionaris. Hij was het hoofd van het staatsbedrijf Gazprom.

(4) Volgens een Labourfunctionaris is op het partijbureau paniek ontstaan over de exodus uit de partij.

(5) De voormalige SP-functionaris kon zich niet herinneren wie het geld gestort had op de geheime rekening.

In Nederland wordt functionaris ook gebruikt voor iemand die een (hogere) functie in een bedrijf bekleedt. Dat gebruik van functionaris is niet gangbaar in België.

(6) De functionaris die met het millenniumprobleem was belast, kon de stress niet meer aan en ligt nu in het ziekenhuis. [standaardtaal in Nederland]

(7) Het bedrijf Interturn zoekt een pr-functionaris. [standaardtaal in Nederland]

Zie ook

Beambte / ambtenaar
Functies / functie (de – van leerkracht)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 82; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 87; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

afleidingen,correctheid en betekenis,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
1009
j
afleiding,betekenis,correctheid,functienamen,persoonsnamen,samenstelling,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woordvorm,Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:functienamen,persoonsnamen;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:afleiding,samenstelling
01 January 2004
07 July 2014