Franstalig (hoofdletter?)

Franstalig (hoofdletter?)

Vraag

Worden woorden als frans-, engels- en duitstalig met een kleine letter of met een hoofdletter geschreven?

Antwoord

Deze woorden worden met een hoofdletter geschreven: Frans-, Engels- en Duitstalig.

Toelichting

Afleidingen en samenstellingen met aardrijkskundige namen krijgen een hoofdletter. Dat geldt ook voor namen van talen en de verbogen vormen daarvan (Nederlands, de Nederlandse taal), alsook voor de samenstellingen die hiermee worden gevormd (Nederlandstalig, Nederlandssprekend, Middelnederlands, Vroegnieuwnederlands).

Zie ook

Benamingen van plaatsen, windstreken, talen, volkeren (Leidraad 16.3)

Gotisch (hoofdletter?)
Latijns / Latijn

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

afleidingen,bijvoeglijk naamwoord,hoofdletter of kleine letter,samenstellingen,grammatica,spellingtao_adv (C)
292
j
aardrijkskundige_namen,afleiding,bijvoeglijk_naamwoord,hoofdletter,samenstelling,spelling
Subrubriek,Woordvorm,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aardrijkskundige_namen,hoofdletter;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord;Woordvorm:afleiding,samenstelling
01 January 2004
27 March 2018