Factie / fractie

Factie / fractie

Vraag

Wat is het verschil tussen factie en fractie?

Antwoord

Zowel een factie als een fractie is een politieke groep. Een fractie is een groep vertegenwoordigers van een politieke partij in een vertegenwoordigend lichaam. Factie wordt vaak gebruikt om een groep (radicale) dissidenten binnen een bestaande politieke partij aan te duiden.

Toelichting

Een fractie is een deel van een gekozen volksvertegenwoordigend orgaan, dat tot een en dezelfde politieke partij of stroming behoort. Bijvoorbeeld: alle leden van één politieke partij in de gemeenteraad of in het parlement.

(1) Lijst Dedecker hield in de Kamer maar vier van de vijf Kamerleden over en daardoor verloor de groep het statuut van fractie.

(2) De fractie van GroenLinks is voor windenergie, maar niet als dat ten koste gaat van de natuur en het landschap.

(3) Rehn is kandidaat om bij de Europese verkiezingen in 2014 het boegbeeld te zijn namens de liberale fractie.

Een factie is een politieke groepering, die doorgaans deel uitmaakt van een grotere groep. Het woord wordt vaak gebruikt om een groep (radicale) dissidenten binnen een politieke partij aan te duiden. Factie heeft dus vaak een negatievere lading dan fractie. Niet zelden is de ondertoon dat een factie, door haar radicale(re) opstelling, gewelddadig is.

(4) De favoriet van de conservatieve Tea Party-factie binnen de republikeinse partij stelt zich niet herkiesbaar voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden in 2014.

(5) De groepering Ansaru, een factie van de islamistische beweging Boko Haram, zegt verantwoordelijk te zijn voor de ontvoering van zeven buitenlanders.

(6) De Iraanse president Ahmadinejad wilde een medestander als opvolger, maar de machthebbers hadden volstrekt genoeg van hem en zijn factie.

Naslagwerken

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Koenen (2006); Stijlboek VRT (2003), p. 86; Het Witte Woordenboek Nederlands (2007); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

correctheid en betekenis,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
283
j
betekenis,correctheid,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
21 January 2014