Euro: – € 12 / € -12

Euro: – € 12 / € -12

Vraag

Wat is de correcte notatie van een negatief bedrag met het euroteken: – € 12 of € -12?

Antwoord

Voor negatieve bedragen is het aan te bevelen € -12 te schrijven. Gaat het niet om een negatief bedrag maar om een korting, dan is – € 12 aan te raden.

Toelichting

Een minteken kan verschillende functies hebben. Het kan onder meer fungeren als aanduiding van een negatieve waarde. In dat geval staat het zonder spatie voor het getal: -1. Het kan ook fungeren als rekenkundige operator. In dat geval staat er een spatie voor én achter het minteken: 5 – 4 = 1.

Voor negatieve bedragen is de schrijfwijze met het minteken vlak voor het getal aan te bevelen: € -12. Op die manier drukken we uit: ‘De munteenheid is , het bedrag is -12.’ Meestal kunnen we deze combinatie vermijden, bijvoorbeeld door euro voluit te schrijven: -12 euro. Ook de ISO-muntcode, die in gespecialiseerde monetaire teksten gebruikelijk is, kan achter het bedrag staan: -12 EUR. In tabellen kunnen we bij de bedragen de munteenheid meestal weglaten door ze bovenaan in de kolom te plaatsen:

EUR USD
200 185
-150 -139
-24 -22

Bij de vermelding van een korting staat het minteken wel voor het euroteken, met een spatie ertussen: – € 12. Voluit geschreven luidt dit: een korting van 12 euro.

Zie ook

Euro: een bedrag in euro(‘s)?
Euro / EUR / euroteken
Euro: komma en streepje in de notatie van hele bedragen?
Euro: valutateken voor of achter het bedrag?
XEU / EUR

Naslagwerken

NBN Z 01-002 (2002)

cijfers en getallen,symbolen,conventies,spelling


tao_adv (C)
1198
j
cijfers,conventies,symbolen
Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:conventies;Subrubriek:cijfers,symbolen
01 January 2004
18 December 2020