Elk / elke mens

Elk / elke mens

Vraag

Wat is correct: Elke mens heeft dromen en verwachtingen of Elk mens heeft dromen en verwachtingen.

Antwoord

Zowel elk mens als elke mens is correct.

Toelichting

Het onbepaald voornaamwoord elk wordt in het algemeen verbogen voor een de-woord (elke deur, elke vrouw, elke brandweerman) en het krijgt geen buigings-e voor een het-woord (elk verhaal, elk kind, elk gebouw). Bij het woord mens, dat meestal als de-woord (in de betekenis ‘persoon’) wordt gebruikt, kan elk echter ook onverbogen blijven. Zowel elk mens als elke mens is dus correct en er is geen verschil in betekenis. In Nederland is elk mens het gebruikelijkst, in België elke mens.

(1) Een rode draad in zijn werk is de nadruk op de individualiteit van elke mens.
(2) Elk mens heeft een biologische klok die door het licht gestuurd wordt.

Ook bij ieder is zowel de vorm met als zonder -e correct. Ieder mens is in het hele taalgebied de gebruikelijkste combinatie.

(3) Ieder mens is verantwoordelijk voor haar of zijn eigen keuzen en de gevolgen van die keuzen.
(4) In iedere mens schuilt het gevaar van overdrijving, van fantasie.

Mens kan ook als het-woord gebruikt worden, om in minachtende of medelijdende zin naar een vrouwelijke persoon te verwijzen: een gek mens, dat akelige mens. Als mens in die betekenis wordt gebruikt, blijven elk en ieder onverbogen.

(5) Als hij elk mens dat verliefd op hem werd, aandacht zou schenken, had hij geen leven meer.

Zie ook

Wel of geen -e achter een bijvoeglijk naamwoord (algemeen)

Een energiek / energieke persoon
Elk / ieder
Menig / menige politicus

Naslagwerken

ANS (1997), p. 350 of online via de E-ANS online via de E-ANS

correctheid en betekenis,verbuiging,voornaamwoord,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
1563
j
correctheid,stijl ,verbuiging,voornaamwoord,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:voornaamwoord,zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:verbuiging
11 January 2012
11 May 2020