Inspannen / aanspannen (een proces -)

Inspannen / aanspannen (een proces -)

Vraag

Is een proces inspannen correct?

Antwoord

Het is onduidelijk of we een proces inspannen tegen iemand al dan niet tot de standaardtaal in België kunnen rekenen. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn in elk geval een proces aanspannen (tegen iemand), een proces instellen (tegen iemand) of iemand een proces aandoen.

Toelichting

Een proces inspannen wordt vooral in België veelvuldig gebruikt, ook door veel standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die een proces inspannen afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of de verbinding tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

(1) De oud-minister wil een proces inspannen tegen het vonnis bij het Europese Hof in Straatsburg. (in België, status onduidelijk)

(2) Het heeft geen zin om een proces in te spannen, als je weet dat je de zaak nooit kunt winnen. (in België, status onduidelijk)

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn naargelang van het geval een proces of kort geding aanspannen of instellen en hoger beroep en vervolging instellen. Minder technisch gezegd kan men ook een proces beginnen of iemand een proces aandoen.

(3) Amerikanen en genaturaliseerde Cubanen kunnen via die wet een proces aanspannen tegen buitenlandse bedrijven.

(4) Luk spande een kort geding aan tegen Kristel.

(5) Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter, kunt u een hoger beroep instellen.

Zie ook

Openen / instellen (een onderzoek -)
Procedure – procesvoering

Bronnen

Van Haver, J. (1987). Correcte Rechtstaal. Kleine gids voor goed taalgebruik in recht en bestuur (2e dr.). Brussel: Juridische uitgaven H. Swinnen. (p. 80)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 121; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 126; Taalwijzer (1998), p. 21; Stijlboek VRT (2003), p. 122, 17; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,samenstellingen,werkwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
675
j
correctheid,samenstelling,uitdrukkingen,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:werkwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
13 August 2014