Opvolgen (een dossier -)

Opvolgen (een dossier -)

Vraag

Is Uw dossier zal worden opgevolgd een correcte zin?

Antwoord

Uw dossier zal worden opgevolgd is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is onder andere Uw dossier zal verder behandeld worden of Aan uw dossier zal een follow-up gegeven worden.

Toelichting

Het werkwoord opvolgen kan gebruikt worden in de betekenis ‘de follow-up (van een zaak, proces en dergelijke) verzorgen’. Dat gebruik van opvolgen is standaardtaal in België. Opvolgen heeft verschillende betekenisnuances, van ‘het verder toezicht houden op’ tot ‘het verder behandelen van’.

(1) Ik heb mijn twijfels over de efficiëntie van de dienst die de betalingen moet opvolgen. [standaardtaal in België]

(2) Zijn advocaat zal de zaak verder opvolgen. [standaardtaal in België]

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn bijvoorbeeld verder behandelen, controleren, een follow-up geven aan, toezicht houden op de voortgang (van een proces), de voortgang bewaken, monitoren, volgen.

(3) Oma leert weer lopen na haar heupbreuk. Haar fysieke vooruitgang wordt nauwlettend in de gaten gehouden in het ziekenhuis.

(4) De politie van Gent zal dit dossier verder behandelen.

(5) Bij loopbaanbegeleiding is het belangrijk dat er enkele maanden later een follow-up van de geplande acties komt.

(6) Internetaanbieders zouden beter moeten volgen wat er in hun netwerken gebeurt.

Voor het vervolg op een bespreking, onderzoek en dergelijke wordt soms ook opvolging gebruikt. Dat gebruik is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn onder andere vervolg, follow-up, begeleiding, nabehandeling, controle, voortgangsbewaking, monitoring.

(7a) Er is dringend meer personeel nodig voor de opvolging van gedetineerden. [standaardtaal in België]

(7b) Er is dringend meer personeel nodig voor het volgen van gedetineerden.

(8a) De medische opvolging van kankerpatiënten is erg verbeterd de laatste decennia. [standaardtaal in België]

(8b) De medische begeleiding van kankerpatiënten is erg verbeterd de laatste decennia.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 198; Correct Taalgebruik (2006), p. 187; Taalwijzer (2000), p. 364; Stijlboek VRT (2003), p. 183; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003); Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 198; Correct Taalgebruik (2006), p. 187; Stijlboek VRT (2003), p. 183; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,werkwoord,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
1432
j
correctheid,werkwoord,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:werkwoord,zelfstandig_naamwoord
09 September 2009
27 February 2017