Doping (afbreking)

Doping (afbreking)

Vraag

Hoe breek je het woord doping af: dop-ing of do-ping?

Antwoord

Correct is do-ping. Als een achtervoegsel met een klinker begint (zoals -ing), dan gaat bij afbreking de voorafgaande medeklinker in de regel mee naar de volgende regel.

Toelichting

Achtervoegsels kunnen beginnen met een medeklinker (bijvoorbeeld -dom en -heid) of met een klinker (bijvoorbeeld -en, -etje, -elijk, -ing). Bij de eerste groep breken we af tussen de grondvorm en het achtervoegsel:

vriendschap wordt vriend-schap

grootte wordt groot-te

huisje wordt huis-je

breekbaar wordt breek-baar

Voor achtervoegsels die met een klinker beginnen, geldt een speciale afbreekregel: de laatste medeklinker vóór het achtervoegsel gaat mee naar de volgende regel. Voorbeelden: doping wordt do-ping

sieraad wordt sie-raad

trainer wordt trai-ner

speler wordt spe-ler

Op deze regel zijn drie uitzonderingen:

1. Het achtervoegsel -achtig neemt geen medeklinker mee naar de volgende regel. Het is dus: koorts-achtig, geel-achtig, deel-achtig.

2. Ook de achtervoegsels -aard en -aardig nemen geen medeklinker mee naar de volgende regel. Dus: laf-aard, snood-aard, boos-aardig. Buiten deze uitzondering vallen echter enkele woorden met meer dan één medeklinker voor -aard. Voorbeelden: bas-taard, grijn-zaard, mut-saard, Span-jaard, stan-daard, vein-zaard (maar wel: dronk-aard). In de samenstelling lands-aard wordt vóór aard afgebroken; het betreft hier niet het achtervoegsel, maar het zelfstandig naamwoord.

3. Als het grondwoord eindigt op een medeklinker plus st (zoals angst, barst), gaat st mee naar de volgende regel. Voorbeelden: ang-stig, bar-sten.

Zie ook

Woorden afbreken (Leidraad 18)

Elkaar (afbreking)
Prognose (afbreking)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Technische Handleiding (2009), p. 148, 151-152; Woordenlijst (2015)

afleidingen,woordafbreking,grammaticatao_adv (C)
27
j
afbreekteken,afleiding,spelling,woordafbreking
Woordvorm,Hoofdrubriek,Subrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:woordafbreking;Woordvorm:afleiding
01 January 2004
15 November 2015