Soort (dit – mensen zijn / is onmisbaar)

Soort (dit – mensen zijn / is onmisbaar)

Vraag

Is het enkelvoud of het meervoud van de persoonsvorm juist in zinnen als Dit soort mensen is/zijn onmisbaar?

Antwoord

Zowel het enkelvoud als het meervoud is hier correct.

Toelichting

De keuze tussen enkelvoud en meervoud hangt hier af van wat als kern van het onderwerp dit soort mensen wordt opgevat. Als het enkelvoud dit soort als kern wordt beschouwd, leidt dat tot de enkelvoudige persoonsvorm is. Als het meervoud mensen als de kern van het onderwerp wordt opgevat, is de meervoudige persoonsvorm zijn de logische keuze. Beide opvattingen zijn grammaticaal te verdedigen. Deze redenering  geldt zowel voor zinnen met dit soort als voor zinnen met dat soort.

(1a) Dit soort situaties moet in de toekomst vermeden worden.

(1b) Dit soort situaties moeten in de toekomst vermeden worden.

(2a) Helaas bestaat dat soort praktijken nog steeds.

(2b) Helaas bestaan dat soort praktijken nog steeds.

(3a) Dit soort boerderijen staat vooral in Noord-Holland.

(3b) Dit soort boerderijen staan vooral in Noord-Holland.

In (1a), (2a) en (3a) is dit/dat soort te vervangen door dit/dat type. Het zelfstandig naamwoord dat in deze zinnen na dit/dat soort staat, is daar een bepaling bij. In (1b), (2b) en (3b) is dit/dat soort te vergelijken met ‘zulke, dergelijke’. In deze zinnen fungeert dit/dat soort als een bepaling bij het zelfstandig naamwoord dat erop volgt.

Zie ook

Aantal (een – mensen waren / was)
Het soort mensen die / dat
Dat soort probleem / dat soort problemen
Welk / welke soort

Naslagwerken

ANS (1997), p. 1148 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Schrijfwijzer (2012), p. 273; Vraagbaak Nederlands (2011), p. 133

correctheid en betekenis,enkelvoud of meervoud,meervoudsvormen,werkwoord,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammatica,spelling


tao_adv (C)
1780
j
correctheid,enkelvoud_of_meervoud,grammatica,meervoud,werkwoord,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Woordgroep of zin,Hoofdrubriek,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordgroep of zin:enkelvoud_of_meervoud;Woordsoort:werkwoord,zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:meervoud
23 May 2016
10 December 2018