Brug (de – maken)

Brug (de – maken)

Vraag

Is de brug maken correct?

Antwoord

Ja, de uitdrukking de brug maken, met de betekenis ‘een of meer vrije dagen nemen of geven tussen een weekend en een officiële feestdag’, is standaardtaal in België.

Toelichting

De uitdrukking de brug maken is algemeen gebruikelijk in België.

(1) Omdat Wapenstilstand op een donderdag viel, maakten we op school de brug. [standaardtaal in België]

De vrije dag tussen een officiële feestdag en een erop volgend of eraan voorafgaand weekeinde wordt in de standaardtaal in België zelf een brugdag genoemd.

(2) We hebben dit jaar een brugdag tussen het weekend en de nationale feestdag. [standaardtaal in België]

Het woord brugdag wordt af en toe ook in Nederland gebruikt, zij het in een iets specifiekere betekenis, namelijk een door de werkgever aangewezen dag (bijvoorbeeld tussen Hemelvaart en het volgende weekend) die werknemers verplicht als vakantie- of adv-dag moeten opnemen. Het in Nederland gebruikelijke woord snipperdag en de uitdrukking een snipperdag opnemen hebben niet dezelfde betekenis als brugdag en een brugdag nemen omdat snipperdag een willekeurige, vrij op te nemen dag van de week kan zijn.

Zie ook

Verlof / vakantie

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Kramers (2000); Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 47; Stijlboek VRT (2003), p. 52; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003); Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006)

correctheid en betekenis,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
146
j
correctheid,samenstelling,uitdrukkingen,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
21 January 2014