Cm. / cm, kg. / kg

Cm. / cm, kg. / kg

Vraag

Schrijf je een punt na afkortingen van maten, gewichten en eenheden, zoals cm./cm, kg./kg?

Antwoord

Achter afkortingen van maateenheden komt – volgens de officiële normen – geen punt: cm, kg, km, h enzovoort. Deze notaties worden symbolen genoemd. In een niet-technische context worden enkele veelgebruikte eenheden overigens afwijkend geschreven.

Toelichting

De schrijfwijze van symbolen voor maten, gewichten en eenheden is vastgelegd in normen (in Nederland door het Nederlands Normalisatie-instituut, in België door het Bureau voor Normalisatie). De genormeerde notatie (zoals cm, km, h) geldt voor gebruik in een technische of formele context.

Een aantal eenheden komt echter ook in het dagelijks gebruik voor, zoals de afkortingen van gram, uur en seconde. Die afkortingen worden vaak anders behandeld. Eenheden als uur, seconde en gram worden vaak afgekort als in de volgende voorbeelden:

aanvang 12.30 u.

30 sec. wachttijd

500 gr. rundergehakt

Zie ook

Symbolen (Leidraad 17.2)
Afkortingen: gebruik (algemeen)

100 k / 100k / 100 K / 100K
Ad. / ad
Afkortingen van de dagen van de week
Afkortingen van de namen van de maanden
Dr, ir, mr / dr., ir., mr.
J.l. / jl.
Twintigeurobiljet / 20 eurobiljet / €20-biljet

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

afkortingen,hoofdletter of kleine letter,symbolen,spellingtao_adv (C)
170
j
afkortingen,afkortingspunt,conventies,hoofdletter,spelling,symbolen,wetgeving
Subrubriek,Woordteken,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:conventies,spelling;Subrubriek:afkortingen,hoofdletter,symbolen,wetgeving;Woordteken:afkortingspunt
01 January 2004
11 December 2017