Centrums / centra, museums / musea

Centrums / centra, museums / musea

Vraag

Wat is het correcte meervoud van centrum en museum?

Antwoord

Deze woorden hebben twee meervoudsvormen: centra en centrums, musea en museums. De meervouden centra en musea zijn het gebruikelijkst.

Toelichting

De meeste van oorsprong Latijnse woorden op -um hebben in het Nederlands twee meervouden: een Latijns meervoud op -a en een Nederlands meervoud op -ums. Voorbeelden: centrum (centracentrums), museum (museamuseums), forum (foraforums), laboratorium (laboratorialaboratoriums), datum (datadatums), atheneum (atheneaatheneums), lyceum (lycealyceums), stadium (stadiastadiums), aquarium (aquariaaquariums). Het meervoud op -a is in de meeste gevallen het gebruikelijkst.

Dubbele meervouden, zoals centra’s en musea’s, zijn niet correct.

Soms is alleen het meervoud op -s correct: albumalbums, geraniumgeraniums; soms alleen het Latijnse meervoud op -a: antibioticumantibiotica.

Een enkele keer is er sprake van betekenisverschil. Zo wordt media gebruikt om pers, radio en tv aan te duiden, terwijl mediums betrekking heeft op paranormaal begaafden. Het meervoud van criterium is criteria in de betekenis ‘kenmerken, normen’; in de betekenis ‘wielerwedstrijden’ is criteriums gebruikelijker.

Zie ook

Antibiotica werkt / werken goed (de -)
Amice / amices
Casussen / casus
Catalogussen / catalogi
Collegae / collega’s
Datums / data
Directeurs / directeuren
Officiers / officieren
Professors / professoren
Media schrijft / schrijven (de -)
Quotums / quota / quota’s
Scampi / scampi’s
Valuta / valuta’s

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014); Schrijfwijzer (2012), p. 276; Van Dale Taalhandboek Nederlands (2011), p. 197; ANS (1997), p. 178-179 of online via de E-ANS online via de E-ANS; VRTtaal.net, Taaltelefoon

correctheid en betekenis,meervoudsvormen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammatica,spellingtao_adv (C)
164
j
correctheid,grammatica,meervoud,vreemde_woorden,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordvorm,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Subrubriek:vreemde_woorden;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:meervoud
01 January 2004
16 August 2018