117 zoekresultaten voor
Aantal resultaten per pagina: 102050100alle

adviezen>woordgebruik>correctheid en betekenisadviezen>grammatica>vervoegingwerkwoordzinsontledingBeginnen / begonnen Vraag Wat is juist: Hij is gisteren begonnen te schrijven of Hij is gisteren beginnen te schrijven? Antwoord Beide zinnen zijn correct. Toelichting Het werkwoord beginnen wordt in de standaardtaal in het hele taalgebied verbonden …

Beginnen / begonnen Lees meer »

adviezen>spelling>aaneen of losEngelse woordenklinkers en tweeklankentremaadviezen>grammatica>vervoegingwerkwoordBarbecuen / barbecueën Vraag Wat is juist: barbecueën of barbecuen? Antwoord De juiste schrijfwijze is barbecueën. Toelichting De stam van een werkwoord van Engelse herkomst schrijven we op dezelfde manier als in het Engels: barbecue. …

Barbecuen / barbecueën Lees meer »

adviezen>woordgebruik>correctheid en betekenisadviezen>grammatica>samenstellingenvervoegingwerkwoordAflassen / aflasten / afgelasten Vraag Wat is de correcte vorm: een wedstrijd aflassen, een wedstrijd aflasten of een wedstrijd afgelasten? Antwoord Standaardtaal is een wedstrijd afgelasten. Toelichting Afgelasten is een samenstelling van het werkwoord gelasten (‘een last …

Aflassen / aflasten / afgelasten Lees meer »

adviezen>woordgebruik>correctheid en betekenishet juiste voorzetseladviezen>grammatica>vervoegingvoorzetselwerkwoordAanzien worden als / aanzien worden voor / aangezien worden als / aangezien worden voor Vraag Wat is correct: Hij werd per ongeluk aanzien als de dader, aanzien voor de dader, aangezien als de dader of …

Aanzien worden als / aanzien worden voor / aangezien worden als / aangezien worden voor Lees meer »

adviezen>spelling>d t of dtadviezen>grammatica>vervoegingwerkwoordVervoeging en spelling van Engelse werkwoorden in het Nederlands (algemeen) 1. Vervoeging van Nederlandse werkwoorden 2. Het vaststellen van de stam     2.1 Hoofdregel     2.2 Uitzondering: verenkeling van dubbele medeklinkers     2.3 Uitzondering: verdubbeling van enkel geschreven klinkers     2.4 …

Vervoeging en spelling van Engelse werkwoorden in het Nederlands (algemeen) Lees meer »