117 zoekresultaten voor
Aantal resultaten per pagina: 102050100alle

adviezen>woordgebruik>correctheid en betekenisadviezen>grammatica>vervoegingwerkwoordzinsontledingBeginnen / begonnen Vraag Wat is juist: Hij is gisteren begonnen te schrijven of Hij is gisteren beginnen te schrijven? Antwoord Beide zinnen zijn correct. Toelichting Het werkwoord beginnen wordt in de standaardtaal in het hele taalgebied verbonden …

Beginnen / begonnen Lees meer »

adviezen>spelling>aaneen of losEngelse woordenklinkers en tweeklankentremaadviezen>grammatica>vervoegingwerkwoordBarbecuen / barbecueën Vraag Wat is juist: barbecueën of barbecuen? Antwoord De juiste schrijfwijze is barbecueën. Toelichting De stam van een werkwoord van Engelse herkomst schrijven we op dezelfde manier als in het Engels: barbecue. …

Barbecuen / barbecueën Lees meer »

adviezen>woordgebruik>correctheid en betekenisadviezen>grammatica>samenstellingenvervoegingwerkwoordAflassen / aflasten / afgelasten Vraag Wat is de correcte vorm: een wedstrijd aflassen, een wedstrijd aflasten of een wedstrijd afgelasten? Antwoord Standaardtaal is een wedstrijd afgelasten. Toelichting Afgelasten is een samenstelling van het werkwoord gelasten (‘een last …

Aflassen / aflasten / afgelasten Lees meer »

adviezen>woordgebruik>correctheid en betekenishet juiste voorzetseladviezen>grammatica>vervoegingvoorzetselwerkwoordAanzien worden als / aanzien worden voor / aangezien worden als / aangezien worden voor Vraag Wat is correct: Hij werd per ongeluk aanzien als de dader, aanzien voor de dader, aangezien als de dader of …

Aanzien worden als / aanzien worden voor / aangezien worden als / aangezien worden voor Lees meer »

adviezen>spelling>aaneen of losadviezen>grammatica>bijwoordvervoegingvoornaamwoordvoorzetselwerkwoordadviezen>woordgebruik>correctheid en betekenishet juiste voorzetselAaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen) De woorden er, daar, hier en waar worden in een zin vaak gevolgd door voorzetsels (in, op, aan, bij enzovoort) of door de bijwoorden …

Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen) Lees meer »