Castricumer / Castricummer

Castricumer / Castricummer

Vraag

Wat is de juiste spelling voor ‘een inwoner van Castricum’: Castricumer of Castricummer?

Antwoord

De juiste spelling is Castricummer.

Toelichting

Een medeklinker schrijven we dubbel na een korte klinker als er op die medeklinker nog een onbeklemtoonde lettergreep volgt. Het gaat om de korte klinkers a zoals in rat (ratten), e zoals in zeg (zeggen), i zoals in vis (vissen), o zoals in kookpot (kookpotten) en u zoals in zus (zussen).

In verbogen en vervoegde vormen van woorden eindigend op een onbeklemtoonde uitgang -el, -em,
-en, -er, -es, -et, -ig, -ik, -il, -it
, waarin de klinker wordt uitgesproken als een toonloze e (of: sjwa), worden de medeklinkers niet verdubbeld: engelen, Hattemer, regenen, bibberen, dreumesen, lemmeten, bezigen, monniken, stencilen, kieviten.

Ook bij verbogen vormen van plaatsnamen met twee lettergrepen die eindigen op -um  (bijvoorbeeld Ballum, Brunssum en Dokkum) wordt de medeklinker m niet verdubbeld. Bij deze woorden valt de klemtoon op de eerste lettergreep en wordt de klinker in de tweede lettergreep als een toonloze e uitgesproken. Daarom schrijven we Ballumer, Brunssumer en Dokkumer.

Bij meerlettergrepige namen zoals Blaricum, Castricum, Hilversum, Doetinchem en Woudrichem wordt de medeklinker wel verdubbeld: Blaricummer, Castricummer, Hilversummer, Doetinchemmer en Woudrichemmer. Op de eerste lettergreep ligt een hoofdklemtoon en op de laatste een bijklemtoon. De klinker in de laatste lettergreep wordt in dit geval niet als een toonloze e uitgesproken, maar als een u zoals in put. In plaatsnamen die eindigen op -em wordt de -m- ook verdubbeld indien -em behoort tot de derde lettergreep, bijvoorbeeld: Doetinchemmer en Woudrichemmer.

Bijzonderheid

In de tweede lettergreep van Arnhem, Berchem, Haarlem, Kraainem en Merksem horen we ook een e zoals in stem. We schrijven dus: Arnhemmer, Berchemmenaar, Haarlemmer, Kraainemmenaar en Merksemmenaar.

Zie ook

Verdubbeling van medeklinkers op het eind van een gesloten lettergreep (Leidraad 2.2)

Dreumessen / dreumesen, havikken / haviken
Zanikken / zaniken

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

afleidingen,uitspraak en klemtoon,medeklinkers,zelfstandig naamwoord,grammatica,uitspraak en klemtoon,spellingtao_adv (C)
159
j
aardrijkskundige_namen,afleiding,klemtoon,medeklinkers,persoonsnamen,spelling,uitspraak,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling,uitspraak;Subrubriek:aardrijkskundige_namen,klemtoon,medeklinkers,persoonsnamen;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:afleiding
01 January 2004
13 November 2015