Burgemeester en wethouders, burgemeester en schepenen (hoofdletters?)

Burgemeester en wethouders, burgemeester en schepenen (hoofdletters?)

Vraag

Hoe schrijf je de combinaties burgemeester en wethouders en burgemeester en schepenen: met of zonder hoofdletters?

Antwoord

Zonder hoofdletters.

Toelichting

Een titel of functiebenaming, al dan niet gevolgd door een naam, schrijven we met kleine letters: burgemeester en wethouders (in Nederland), burgemeester en schepenen (in België). Er is geen reden om hoofdletters te schrijven.

Ook in de naam van de instellingen college van burgemeester en wethouders en college van burgemeester en schepenen schrijven we geen hoofdletters. Als we verschillende instellingen kunnen noemen met hetzelfde woord, is dat een soortnaam. Die schrijven we met kleine letter.

(1) Dat hebben de colleges van de naburige gemeentes onderling afgesproken.

(2) Gisteren heeft het college van burgemeester en schepenen van Gent beslist dat er nieuwe fietsenstallingen zullen komen.

Als verkorting van college van burgemeester en schepenen wordt vaak ook college gebruikt. Ook die verkorte vorm schrijven we gewoonlijk met een kleine letter.

(3) Volgens het college werden in het dossier geen fouten gemaakt.

(4a) Het college van burgemeester en schepenen, hierna het college te noemen, heeft een beslissing genomen.

In bepaalde contexten – met name in contracten en regelgevende teksten – wordt College soms met een hoofdletter geschreven om aan te geven dat het gaat om de unieke raad van die ene gemeente.

(4b) Het College van burgemeester en schepenen, hierna het College te noemen, heeft een beslissing genomen.

Bijzonderheid

De afkorting van burgemeester en wethouders wordt wel met hoofdletters geschreven: B en W.

Zie ook

Hoofdletter voor een eigennaam (Leidraad 16.1)
Persoonsnamen (Leidraad 16.2)
Namen van instellingen, merken, titels (Leidraad 16.6)
Hoofdletter uit respect (Leidraad 16.7)

Ambassade (hoofdletter?)
Bisdom (hoofdletter?)
Burgemeester en wethouders (B en W) heeft / hebben besloten
Commissaris van de Koningin (hoofdletter?)
Europees parlement / Europees Parlement, Vlaams parlement / Vlaams Parlement
Gedeputeerde (hoofdletter?)
Gedeputeerde Staten (hoofdletters?)
Hoofdletters / kleine letters in functieaanduidingen
Jonkheer (hoofdletter?)
Kerk (hoofdletter?)
Koning(in) (hoofdletter?)
Minister (hoofdletter?)
Ministerie, federale overheidsdienst (hoofdletter?)
Paus (hoofdletter?)
Prins (hoofdletter?)
Provinciale Staten (hoofdletters?)
Rechtbank (hoofdletter?)
Secretaris-generaal (hoofdletter?)
Senaat (hoofdletter?)

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

hoofdletter of kleine letter,zelfstandig naamwoord,spelling,grammaticatao_adv (C)
150
j
functienamen,hoofdletter,officiële_termen,persoonsnamen,spelling,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:functienamen,hoofdletter,persoonsnamen;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
13 November 2015