Bureel / bureau / kantoor

Bureel / bureau / kantoor

Vraag

Is bureel in de betekenis van ‘kantoor’ correct?

Antwoord

Nee, in die betekenis is bureel geen standaardtaal. Standaardtaal is bureau of kantoor. Het meervoud burelen wordt wel nog in het hele taalgebied gebruikt in bijzondere contexten.

Toelichting

Tegenwoordig klinkt bureel nogal ouderwets en ambtelijk. Het woord is in de standaardtaal in onbruik geraakt. In België wordt het nog weleens gebruikt, maar het geldt ook daar niet als standaardtaal.

(1) U kunt mij altijd bereiken op mijn bureel. (in België, geen standaardtaal)

(2) De commissaris werd de avond van de moord betrapt in het bureel van de hoofdcommissaris. (in België, geen standaardtaal)

In de standaardtaal heet het gebouw waar de administratieve diensten van een bedrijf zijn ondergebracht een kantoor. Daarnaast zijn er ook advocatenkantoren, notariskantoren, postkantoren. In sommige samenstellingen is evenwel bureau gangbaar: reisbureau, politiebureau.

Het meervoud burelen wordt wel nog geregeld gebruikt in het hele taalgebied, met name in de context van overheidsinstellingen en redacties. Ook de uitdrukking ten burele van is standaardtaal in het hele taalgebied.

(3) Nog diezelfde avond gingen ook de burelen van de NOS in Hilversum in vlammen op.

(4) De registers zijn aanwezig ten burele van de burgerlijke stand.

Bijzonderheid

Een enkele keer wordt bureel in België gebruikt in de betekenis van ‘schrijftafel’. In de standaardtaal heet het meubel waaraan op kantoor of in een werkkamer gewerkt wordt, een bureau.

Zie ook

Buro / bureau, nivo / niveau, kado / cadeau

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 49; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 49; Taalwijzer (1998), p. 83, 180; Stijlboek VRT (2003), p. 53, 134; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
1107
j
betekenis,correctheid,samenstelling,uitdrukkingen,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
14 June 2016