Boschage / bosschage

Boschage / bosschage

Vraag

Is de juiste spelling boschage of bosschage?

Antwoord

Correct is: bosschage.

Toelichting

Bosschage (‘bosje’) werd in de Middelnederlandse periode ontleend aan het Frans (boscage, tegenwoordig bocage), dat het op zijn beurt weer had ontleend aan het Spaans (boscaje, van bosque). De ongebruikelijke spelling (voorheen kwam ook wel de spelling bosschagie voor) dateert uit die tijd. Het leenwoord is in verband gebracht met het Nederlandse woord bos(ch); men veronderstelde ten onrechte dat bosschage met het achtervoegsel -age van bosch is afgeleid. De juiste uitspraak is [bosaazje], niet: [bosgaazje].

Bijzonderheid

Bosschage wordt soms verward met het eveneens aan het Frans ontleende bossage (‘bewerking in reliĆ«f van muurvlakken’, afgeleid van Frans bosseler).

Zie ook

Bosche / Bossche bollen
Zeeuwsch-Vlaanderen / Zeeuws-Vlaanderen

Naslagwerken

Nederlands etymologisch woordenboek (1997); WNT; Woordenlijst (2015)

medeklinkers,zelfstandig naamwoord,spelling,grammaticatao_adv (C)
137
j
herkomst,medeklinkers,spelling,vreemde_woorden,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:medeklinkers,vreemde_woorden;Woord of woordcombinatie:herkomst;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
13 November 2015