Bilan / balans

Bilan / balans

Vraag

Is bilan correct?

Antwoord

Nee, bilan is geen standaardtaal. In de standaardtaal is balans het gebruikelijke woord.

Toelichting

In de standaardtaal gebruikt men de uitdrukking de balans opmaken om uit te drukken dat iemand terugblikt en een overzicht maakt van wat voorbij is. Balans komt daarnaast vooral voor in de handelstaal.

(1) De Vlaamse minister van Cultuur maakte de balans op van twee jaar samenwerking met Nederland.

(2) Voor de boekhouder was het een koud kunstje om de balans voor dit jaar op te stellen.

In België komt in de bovenstaande contexten ook af en toe bilan voor, voornamelijk in de uitdrukking het bilan opmaken. Dat woord en die uitdrukking zijn echter geen standaardtaal.

(3) Aan het positieve bilan kleefde wel één smet. (in België, geen standaardtaal)

(4) De minister maakte in zijn toespraak een weinig fraai bilan van die operatie. (in België, geen standaardtaal)

(5) Een blik op het bilan van de onderneming was voldoende om te zien dat de schulden veel te hoog waren. (in België, geen standaardtaal)

Naast de balans opmaken kan men naargelang van het geval ook een overzicht geven, terugblikken of verslag doen van gebruiken.

Zie ook

Barema / weddeschaal / loonschaal / salarisschaal
Zakencijfer / omzetcijfer

Bronnen

Algra, N.E. & Gokkel, H.R.W. (1999). Fockema Andreae’s Juridisch Woordenboek (11e dr.) Groningen: Wolters-Noordhoff. (p. 45)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 46; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 39; Taalwijzer (1998), p. 52; Stijlboek VRT (2003), p.46; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
131
j
correctheid,uitdrukkingen,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
31 March 2014