Bewijs van goed gedrag en zeden / bewijs van goed (zedelijk) gedrag

Bewijs van goed gedrag en zeden / bewijs van goed (zedelijk) gedrag

Vraag

Is bewijs van goed gedrag en zeden correct?

Antwoord

Ja, bewijs van goed gedrag en zeden is net als bewijs van goed zedelijk gedrag standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is bewijs van goed gedrag.

Toelichting

Een officieel document waarmee iemand aantoont nooit door een rechtbank te zijn veroordeeld wordt een bewijs van goed gedrag genoemd. Die term, die standaardtaal in het hele taalgebied is, komt vaker voor in Nederland dan in België.

(1) Omdat hij geen bewijs van goed gedrag kon laten zien, kreeg hij geen nieuwe wapenvergunning.

(2) U kunt uw bewijs van goed gedrag vanmiddag afhalen op het politiebureau.

In België wordt zo’n document in de standaardtaal gewoonlijk bewijs van goed gedrag en zeden of bewijs van goed zedelijk gedrag genoemd. De officiële naam van het document is getuigschrift van goed zedelijk gedrag.

(3) De buitenlandse sociale diensten zullen je vragen een bewijs van goed gedrag en zeden voor te leggen. [standaardtaal in België]

(4) Een goede bodyguard moet discreet zijn, een getuigschrift van goed zedelijk gedrag kunnen voorleggen, uit een onbesproken familie komen en minstens vier talen spreken.

In Nederland is de officiële naam van het document verklaring omtrent het gedrag.

(5) Elke school moet een nieuwe leraar naar een verklaring omtrent het gedrag vragen.

(6) U kunt een verklaring omtrent het gedrag aanvragen wanneer een andere instelling u verzoekt zo’n verklaring te overleggen.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (1999); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 318; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 36; Taalwijzer (1998), p. 132; Stijlboek VRT (2003), p. 94; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,woordgebruiktao_adv (C)
989
j
correctheid,officiele_termen,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:officiele_termen;Woord of woordcombinatie:correctheid
01 January 2004
15 June 2016