Betrachten / beogen

Betrachten / beogen

Vraag

Is betrachten correct in de betekenis ‘nastreven’, ‘beogen’, bijvoorbeeld in Dat zijn de verbeteringen die wij betrachten?

Antwoord

Nee. Betrachten is alleen standaardtaal in uitdrukkingen als zijn plicht betrachten en de nodige zorgvuldigheid betrachten.

Toelichting

Betrachten wordt in België weleens gebruikt als bedoeld is ‘beogen’, ‘zich ten doel stellen’, ‘nastreven’, ’trachten te bereiken’, ‘op het oog hebben’. In de standaardtaal is het in deze brede betekenis niet gangbaar. Ook het zelfstandig naamwoord betrachting met de betekenis ‘verlangen’, ‘wens’ of ‘streven’ is geen standaardtaal.

(1) Dat zijn de verbeteringen die wij zullen nastreven.

(2) Welk doel hebben we met deze maatregelen op het oog?

(3) De minister betracht in de eerste plaats een doorzichtig beleid. (in België, geen standaardtaal)

(4) Het is de betrachting de haalbaarheidsstudie in het voorjaar af te ronden. (in België, geen standaardtaal)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 41; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 34; Taalwijzer (1998), p. 63; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

afleidingen,correctheid en betekenis,werkwoord,zelfstandig naamwoord,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
1153
j
afleiding,correctheid,werkwoord,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woordvorm,Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:werkwoord,zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:afleiding
01 January 2004
07 March 2013