Best / het best(e)

Best / het best(e)

Vraag

Is best correct gebruikt in een zin als Je komt best met de bus, om aan te duiden dat deze manier van reizen verkieslijk is?

Antwoord

Een zin als Je komt best met de bus is standaardtaal in België. Het komt vooral voor in gesproken taal en in informele geschreven taal. Standaardtaal in het hele taalgebied is Je kunt het best(e) met de bus komen.

Toelichting

Best is standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenissen ‘goed’, ‘echt wel, heus wel’.

(1) Hij vindt alles best.

(2) Daar wil ik best eens met u over van gedachten wisselen.

(3) Ze heeft het er best wel moeilijk mee.

Het best(e) geeft in de standaardtaal aan dat iets de voorkeur verdient, verkieslijk of aan te raden is. In de functie van bijwoordelijke bepaling wordt het best(e) in Nederland dan gecombineerd met het hulpwerkwoord kunnen, zoals in (6a) en (7a).

(4) Het is het best(e) om met de tram te komen.

(5) Die oplossing vind ik het best(e).

(6a) Als de klachten van blijvende aard zijn, kunt u het best(e) uw huisarts raadplegen.

(7a) Het drukke toeristische centrum kunt u het best(e) vermijden.

In België wordt best vaak zonder lidwoord gebruikt om aan te geven dat iets verkieslijk of aan te raden is, vooral in gesproken taal en in informele geschreven taal. Meestal ontbreekt daarbij het hulpwerkwoord kunnen. Dit gebruik behoort tot de standaardtaal in België.

(6b) Als de klachten van blijvende aard zijn, raadpleegt u best uw huisarts. [standaardtaal in België]

(6c) Als de klachten van blijvende aard zijn, kunt u best uw huisdokter raadplegen. [standaardtaal in België]

(7b) Het drukke toeristische centrum vermijdt u best. [standaardtaal in België]

Het gebruik van best gecombineerd met kunnen kan aanleiding geven tot verwarring. Nederlanders zullen best kunnen, zoals in zin (8a) opvatten als ‘ertoe in staat zijn’. Belgen zullen zin (8a) juist gemakkelijk kunnen opvatten als ‘het is aan te raden voor de gezondheid’. De verwarring kan voorkomen worden door het best te gebruiken als de betekenis ‘raadzaam, verkieslijk zijn’ bedoeld is, zoals in (8b).

(8a) Je kunt best wat minder drinken.

(8b) Je kunt het best wat minder drinken.

Een alternatief voor (8b) is de zinsconstructie in (8c), met een naamwoordelijk gezegde (het is het beste).

(8c) Het is het beste dat u wat minder drinkt.

Zie ook

Het best / het beste
Beter
De meeste / het meeste indruk maken

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Correct Taalgebruik (2006), p. 38; Taalwijzer (1998), p. 66; Stijlboek VRT (2003), p. 42; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003); Typisch Vlaams (2015); ANS (1997), p. 423 of online via de E-ANSonline via de E-ANS

bijvoeglijk naamwoord,trappen van vergelijking,verbuiging,grammatica


tao_adv (C)
107
j
bijvoeglijk_naamwoord,grammatica,trappen_vergelijking,verbuiging,woordgebruik
Woordsoort,Hoofdrubriek,Woordvorm
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord;Woordvorm:trappen_vergelijking,verbuiging
01 January 2004
05 May 2017