Batig gerangschikt zijn

Batig gerangschikt zijn

Vraag

Is batig gerangschikt zijn correct?

Antwoord

Nee, batig gerangschikt zijn is een ambtelijke uitdrukking die soms nog in België voorkomt. In de standaardtaal is voor benoeming in aanmerking komen een mogelijk alternatief.

Toelichting

Batig gerangschikt zijn komt weleens voor in België, maar het is er geen standaardtaal. De uitdrukking behoort tot een ambtelijk register en wordt vooral gebruikt in de betekenis ‘voor benoeming in aanmerking komen’.

(1) Niet alle geslaagde kandidaten zijn batig gerangschikt. (in België, geen standaardtaal)

Soms wordt batig gerangschikt in België gebruikt in de betekenis ‘een voldoende hoog cijfer, een voldoende hoge plaats in een rangorde halen’.

(2) Wie batig gerangschikt is bij de proeven, ontvangt een vorming van één schooljaar. (in België, geen standaardtaal) (uit informatie over de toelatingseisen voor de Koninklijke Militaire School)

(3) In het huidig kiesstelsel bevoordeelt de lijststem de meest batig gerangschikte kandidaten op de lijst. (in België, geen standaardtaal) (uit het federale regeerakkoord van 7 juli 1999)

(4) Na de verkoop van de onroerende goederen en de sluiting van de rangregeling onder de hypothecaire en de bevoorrechte schuldeisers, zullen degenen onder hen die ten aanzien van de prijs der onroerende goederen batig gerangschikt zijn voor het volle bedrag van hun schuldvordering, het bedrag dat hun als hypothecaire schuldeisers toegewezen is, slechts ontvangen onder aftrek van hetgeen zij uit de chirografaire boedel hebben verkregen. (in België, geen standaardtaal) (uit de Belgische faillissementswet, Art. 93)

Standaardtaal zijn in zulke gevallen wendingen als: wie genoeg punten haalt, wie een voldoende cijfer haalt, wie hoog genoeg genoteerd staat, wie aan de vereisten voldoet, enzovoort.

Geen van de geraadpleegde woordenboeken en slechts enkele taaladviesboeken nemen de uitdrukking batig gerangschikt zijn op.

Naslagwerken

Correct Taalgebruik (2006), p. 27; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 24; Taalwijzer (1998), p. 62; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,woordgebruiktao_adv (C)
77
j
correctheid,uitdrukkingen,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid
01 January 2004
06 March 2013