Asielaanvrage / asielaanvraag

Asielaanvrage / asielaanvraag

Vraag

Wat is correct: asielaanvrage of asielaanvraag?

Antwoord

In de standaardtaal gebruiken we asielaanvraag. In Nederland komt asielaanvrage nog een enkele keer voor, maar die vormvariant is erg formeel en het gebruik ervan blijft beperkt tot ambtelijk en juridisch taalgebruik. Het is geen standaardtaal.

Toelichting

Een officieel verzoek om asiel van een vluchteling noemt men in de standaardtaal een asielaanvraag.

(1) Ondanks zijn vele inspanningen werd zijn asielaanvraag afgewezen.

In officiële documenten en in formeel taalgebruik komt de vorm aanvrage in Nederland nog wel voor. Aanvrage wordt echter meer en meer vervangen door aanvraag. In het Verwijzend en verklarend juridisch woordenboek van mr. N.E. Algra en mr. H.R.W. Gokkel (Alphen aan den Rijn, 1996) komt zelfs alleen aanvraag voor, wat erop wijst dat ook in juridische kringen de vorm aanvrage niet of nog slechts sporadisch gebruikt wordt. Die vorm behoort dan ook niet tot de standaardtaal. Een voorbeeld (uit: Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal):

(2) De herzieningsprocedure begint met een uitspraak van het Hof, waarin uitdrukkelijk het bestaan van het nieuwe feit wordt vastgesteld, waarin wordt erkend, dat dit grond tot herziening oplevert en waarbij deswege de aanvrage ontvankelijk wordt verklaard. (…) (in Nederland, geen standaardtaal)

Ook in ambtelijk jargon in Nederland komt de vorm aanvrage af en toe nog voor, bijvoorbeeld in subsidieaanvrage en projectaanvrage.

Bronnen

Algra, N.E. & Gokkel, H.R.W. (1996). Fockema Andreae’s Juridisch Woordenboek (9e dr.) Alphen aan den Rijn: Samsom.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000)

correctheid en betekenis,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
69
j
correctheid,samenstelling,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
13 May 2014