Als man zijnde / man zijnde / als man

Als man zijnde / man zijnde / als man

Vraag

Welke formulering is correct: Als man zijnde vindt hij snel de weg, Als man vindt hij snel de weg of Man zijnde vindt hij snel de weg?

Antwoord

Correct zijn: als man en man zijnde. De gewoonste formulering is als man.

Toelichting

Combinaties zoals als man zijnde, als vrouw zijnde en als muzikant zijnde worden beduidend vaker in Nederland dan in België gebruikt. Ze komen vooral voor in informele taal. Als man zijnde is niet correct: het is een contaminatie van twee constructies, namelijk als man en man zijnde. Omdat die laatste formulering in modern Nederlands erg ouderwets overkomt, heeft als man de voorkeur.

(1) Als kind vind je buiten spelen doorgaans erg leuk.

(2) Ik had van hem – als voetballer – toch meer sportiviteit verwacht.

(3) We zijn van plan om, als krant, ook teksten online te publiceren.

Naslagwerken

Schrijfwijzer (2005), p. 168

correctheid en betekenis,woordkeuze en stijl,woordgebruik


tao_adv (C)
1426
j
 uitdrukkingen,correctheid,stijl,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:stijl;Woord of woordcombinatie:correctheid
03 September 2009
16 January 2015