Alfabetische rangschikking van namen

Alfabetische rangschikking van namen

Vraag

Hoe worden familienamen die beginnen met lidwoorden of voorzetsels, bijvoorbeeld Van der Poel, alfabetisch gerangschikt in een naslagwerk? Bij de P of bij de V?

Antwoord

Officiële regels zijn er niet, maar er bestaan wel richtlijnen. In Nederland is het gebruikelijk om te rangschikken op basis van het kernwoord van de naam. Lidwoorden en voorzetsels worden dan tussen haakjes of na een komma achter het kernwoord geplaatst: Poel (van der) of Poel, van der. In België wordt doorgaans gealfabetiseerd op de volledige naam: Van der Poel.

Toelichting

Bij het alfabetisch ordenen van persoonsnamen is er een verschil in conventie tussen Nederland en België. Ook met de hoofdletters in deze namen wordt verschillend omgegaan.

In Nederland worden namen die beginnen met los geschreven lidwoorden of voorzetsels, zoals Van, De(n) en Van de(n), gerangschikt op basis van het kernwoord van de naam. Lidwoorden en voorzetsels worden tussen haakjes of na een komma achter het lemma geplaatst, eventueel voorafgegaan door de voornaam of voorletter. Voorzetsels en lidwoorden krijgen in Nederlandse namen een kleine letter als er een voornaam of initiaal aan voorafgaat.

Boer (P. den)
Boer (Den)
Gogh (Vincent van)
Horst, J. van der
Vlugt, Simone van der

In België worden familienamen meestal op de absolute beginletter gealfabetiseerd. Volgens de Belgische wetgeving worden familienamen altijd geschreven zoals ze in het geboorteregister staan.

De Smet, L.
De Witte, Patrick
Van de Lanotte, V.
Van Den Broeck

Zie ook

Persoonsnamen (Leidraad 16.2)

De Villepin / de Villepin
J. Van den Berg / J. van den Berg
Mevrouw Van der Ven-Van Dijk / mevrouw Van der Ven-van Dijk

Naslagwerken

Schrijfwijzer (2012), p. 540; Professioneel communiceren (2004), p. 378

lidwoord,het juiste voorzetsel,woordgebruik


tao_adv (C)
145
j
conventies,lidwoord,naslagwerken_en_bronnen,persoonsnamen,voorzetsel
Hoofdrubriek,Woordsoort,Subrubriek
Hoofdrubriek:conventies;Subrubriek:naslagwerken_en_bronnen,persoonsnamen;Woordsoort:lidwoord,voorzetsel
01 January 2004
09 January 2019