Afkorting van bachelor en master

Afkorting van bachelor en master

Vraag

Hoe schrijf je de afkortingen van bachelor en master?

Antwoord

Om naar de opleidingstypen bachelor en master te verwijzen, worden de afkortingen ba en ma gebruikt.

De afkortingen B en M staan voor de academische titels bachelor en master die een persoon kan dragen. Meestal worden niet de afzonderlijke letters B of M, maar langere lettercombinaties zoals BA (bachelor of arts), MA (master of arts), BSc (bachelor of science) en MBA (master of business administration) gebruikt.

Toelichting

Bachelor en master kunnen een opleidingstype aanduiden. De gebruikelijke afkortingen hiervan zijn ba en ma, de beginletters van bachelor en master. De afkortingen ba en ma komen – al dan niet  gecombineerd –  ook in samenstellingen voor: een ma(-)scriptie, een ba(-)diploma, bama(-)structuur.

Nog enkele benamingen voor opleidingen met de afkortingen ba en ma:

banaba: bachelor-na-bachelor, bacheloropleiding voor iemand met een bachelordiploma;

manaba: master-na-bachelor, masteropleiding voor iemand met een bachelordiploma;

manama: master-na-master, masteropleiding voor iemand met een masterdiploma.

B en M worden gebruikt als afkortingen van de titels bachelor of master. Meestal worden niet de afzonderlijke letters B en M maar langere combinaties gebruikt. BA met hoofdletters is de titel ‘bachelor of arts’, MA met hoofdletters staat voor ‘master of arts’. Andere voorbeelden zijn BSc (bachelor of science), MSc (master of science) en MBA (master of business administration). Deze afkortingen staan meestal na de naam van iemand die een bachelor- of mastergraad in die richting heeft behaald, bijvoorbeeld: J. de Vries BA of H. Zijlwegen MSc.

Zie ook

Initiaalwoorden en letterwoorden (Leidraad 17.3)
Afkortingen: gebruik (algemeen)
Afkortingen: spelling (algemeen
Vermelding titels en graden hoger en wetenschappelijk onderwijs (Nederland)
Volgorde titels en graden hoger en wetenschappelijk onderwijs (Nederland)

Bachelor, master (hoofdletter?)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Woordenlijst (2015)

afkortingen,hoofdletter of kleine letter,spellingtao_adv (C)
1745
j
afkortingen,conventies,hoofdletter,spelling,titulatuur 
Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:conventies,spelling;Subrubriek:afkortingen,hoofdletter
24 June 2015
21 April 2017