Afdeling Financiën (hoofdletters?)

Afdeling Financiën (hoofdletters?)

Vraag

Schrijf je afdeling financiën of afdeling Financiën?

Antwoord

Correct is: afdeling Financiën.

Toelichting

Officiële namen van organen, instellingen, verenigingen, diensten, bedrijven enzovoort krijgen een hoofdletter. Ook officiële benamingen van subentiteiten van een organisatie schrijven we met een hoofdletter. Omdat afdeling geen deel uitmaakt van de officiële benaming van de hier bedoelde dienst, schrijven we afdeling met een kleine letter. Zo schrijven we bijvoorbeeld ook stafdienst Externe Relaties, dienst Taaladvies, dienst Algemeen Beleid.

Wanneer de verbinding in zijn geheel een eigennaam is, schrijven we wel hoofdletters, bijvoorbeeld: Inspectie van Financiën.

Zie ook

Hoofdletter voor een eigennaam (Leidraad 16.1)
Namen van instellingen, merken, titels (Leidraad 16.6)

Ambassade (hoofdletter?)
Bisdom (hoofdletter?)
Europees parlement / Europees Parlement, Vlaams parlement / Vlaams Parlement
Gedeputeerde Staten (hoofdletters?)
Kerk (hoofdletter?)
Ministerie, federale overheidsdienst (hoofdletter?)
Provinciale Staten (hoofdletters?)
Rechtbank (hoofdletter?)
Senaat (hoofdletter?)
Studierichting Algemene Letteren (hoofdletters?)

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

hoofdletter of kleine letter,spellingtao_adv (C)
28
j
hoofdletter,namen_instellingen,officiële_termen,spelling
Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:hoofdletter,namen_instellingen
01 January 2004
13 November 2015