Adoptiefkind / adoptiekind

Adoptiefkind / adoptiekind

Vraag

Wat is juist, adoptiefkind of adoptiekind?

Antwoord

Beide vormen zijn juist, maar adoptiekind is het gebruikelijkst.

Toelichting

De samenstellingen adoptiefkind en adoptiekind zijn synoniemen van elkaar: ze kunnen allebei gebruikt worden in de betekenis ‘geadopteerd kind’. Ook in andere samenstellingen met een persoon als tweede deel komt zowel adoptief- als adoptie- voor: adoptiefmoeder/adoptiemoeder, adoptiefvader/adoptievader, adoptiefouder/adoptieouder enzovoort. De samenstellingen met adoptie- zijn het gewoonst.

Adoptiekind is een samenstelling met het zelfstandig naamwoord adoptie (‘aanneming als kind’). De klemtoon ligt op de tweede lettergreep: [adóptiekind]. In adoptiefkind is kind gecombineerd met het bijvoeglijk naamwoord adoptief (‘(als kind) aangenomen’). De woordgroep adoptief kind is waarschijnlijk onder invloed van het overeenkomstige Duitse begrip aaneengegroeid tot een samenstelling. De klemtoon ligt op de derde lettergreep: [adoptíéfkind].

Als het tweede deel van de samenstelling een zaak is, dan wordt altijd adoptie- gebruikt: adoptiecentrum, adoptiebureau, adoptiedienst.

Naslagwerken

Woordenlijst (2005); WNT; Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Koenen (2006)

correctheid en betekenis,bijvoeglijk naamwoord,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
23
j
betekenis,bijvoeglijk_naamwoord,correctheid,samenstelling,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Woordvorm,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord,zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
14 June 2016