Abonnement afsluiten / nemen

Abonnement afsluiten / nemen

Vraag

Sluit je een abonnement af, of neem je een abonnement?

Antwoord

Als het gaat om iemand die zich ergens op abonneert, wordt abonnement gewoonlijk gecombineerd met nemen, maar de combinatie met afsluiten is ook mogelijk. Als het gaat om degene die een abonnement levert, is de combinatie met afsluiten gewoon.

Toelichting

Een abonnement (‘abonneeovereenkomst’) kan men afsluiten, maar nemen is gebruikelijker als het de abonnee betreft.

(1) Het abonnement op de Donald Duck, dat ik vorig jaar heb genomen, wil ik niet vernieuwen, maar hierbij opzeggen.

Als men spreekt over de leverancier, is de combinatie abonnement afsluiten gebruikelijk, naast als abonnee inschrijven.

(2) De uitgever is erin geslaagd het nagestreefde aantal abonnementen af te sluiten.

Ook abonneren wordt in de betekenis ‘als abonnee inschrijven’ gebruikt.

(3) De uitgeverij heeft weer heel wat nieuwe leden kunnen abonneren op haar ledenblad.

Meestal wordt abonneren echter met een wederkerend voornaamwoord of in een passieve zin gebruikt.

(4) Ik heb me geabonneerd op de Donald Duck.

(5) Ik ben geabonneerd op de Donald Duck.

Zie ook

Afluisteren / beluisteren (een antwoordapparaat -)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Koenen (2006); Taalwijzer (2000), p. 36; Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

correctheid en betekenis,werkwoord,woordgebruiktao_adv (C)
18
j
correctheid,uitdrukkingen,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:werkwoord
01 January 2004
14 June 2016