Aapie / aappie / apie

Aapie / aappie / apie

Vraag

Hoe spel je het informele verkleinwoord van aap: als aapie, aappie of apie?

Antwoord

De juiste schrijfwijze is: apie.

Toelichting

In Nederland wordt in informeel taalgebruik ook het verkleiningsachtervoegsel -ie gebruikt.

Als het grondwoord eindigt op een korte klinker a, e, i, o of u + een medeklinker, wordt de eindmedeklinker van het grondwoord verdubbeld. Voorbeelden: bak – bakkie, suf – suffie, gek – gekkie, man – mannie, tas – tassie, juf – juffie, fik – fikkie, kop – koppie, mam/mama/mamma – mammie, pap/papa/pappa – pappie. In de woorden jochie en hachie wordt er geen teken verdubbeld.

Als het grondwoord eindigt op een lange klinker aa, ee, ie, oo of uu + een medeklinker, valt in het grondwoord één klinker weg. In een open lettergreep is een enkel klinkerteken voldoende voor de uitspraak. Voorbeeld: aap – apie, kaas – kasie, buuf (‘buurvrouw’) – bufie.

Als het grondwoord eindigt op de klinkercombinatie eu, ie of oe + een medeklinker f, k, p of s, wordt het achtervoegsel -ie aan het grondwoord toegevoegd: broek – broekie, koek – koekie (‘onervaren persoon’), stoep – stoepie, poes – poesie, neus – neusie, miep – miepie.

Ook als het grondwoord eindigt op een tweeklank (ij, ei, ui, ou, au) + een medeklinker f, k, p of s, wordt het achtervoegsel -ie aan het grondwoord toegevoegd: ijs – ijsie, wijf – wijfie, meis – meisie, muis – muisie, kous – kousie, saus – sausie.

Bijzonderheid

De volgende woorden met het verkleinende achtervoegsel -ie worden op een uitzonderlijke manier gevormd en gespeld: club – cluppie, jong – jonkie, shag – sjekkie/shaggie.

Zie ook

Verkleinwoorden (Leidraad 15)
A4-tje / A4’tje

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Technische Handleiding (2009), p. 148; Woordenlijst (2005)

verkleinwoorden,zelfstandig naamwoord,grammatica,spellingtao_adv (C)
1535
j
 spelling,verkleinwoord,zelfstandig_naamwoord
Woordvorm,Woordsoort
Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:verkleinwoord
12 July 2011
17 June 2016