Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Zoudt / zou u

Vraag

Wat is het best: Zoudt u het formulier ingevuld willen terugsturen? of Zou u het formulier ingevuld willen terugsturen?

Antwoord

Zou u het formulier ingevuld willen terugsturen? heeft de voorkeur.

Toelichting

Zou u is de gewone, niet-formele vorm; zoudt u is een verouderde vorm. Zoudt is de werkwoordsvorm die hoort bij het vroeger gebruikelijke gij. Omdat men vroeger gij zoudt, gij kwaamt en gij wildet enzovoort schreef, vonden velen het later deftig om ook u zoudt, u kwaamt en u wildet enzovoort te schrijven. Zoudt u heeft tot op de dag van vandaag stand weten te houden; wellicht doordat taalgebruikers een zogenoemd 'hiaat' (het op elkaar stoten van twee klinkers, zoals in zou u) liever vermijden. U zoudt komen we dan ook veel minder vaak tegen dan zoudt u.

Zie ook

Ben / wees stil
D / dt (tegenwoordige tijd): u rijd / u rijdt
D / t (tegenwoordige tijd): hij beloofd / hij belooft
D / t (verleden tijd): hij suiste / hij suisde
D / t (voltooid deelwoord): hij is verhuist / hij is verhuisd
Gij had / hadt
Gij kwam / kwaamt
Hij wilt / wil
Hou(d) op, ik hou(d) daar niet van
Meldt / meld u aan
U heeft / hebt
U is / bent
U wil, zal, kan / wilt, zult, kunt
Wordt / word lid
Word vervolgd / wordt vervolgd

Bronnen

Onze Taal 65 (1996), 125.

Naslagwerken

ANS (1997), p. 100 of online via de E-ANS; Taalbaak 11.1