Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Sponsors / sponsoren, motors / motoren

Vraag

Is het meervoud van sponsor sponsors of sponsoren? Is het meervoud van motor motors of motoren?

Antwoord

Zowel de meervouden op -s als die op -en zijn mogelijk. In het algemeen is de uitgang op -en formeler dan die op -s.

Toelichting

Woorden op -or komen in het algemeen uit het Latijn. Het klassieke meervoud is dat op -es: rectores. Dit komt nauwelijks meer voor.

Gangbaar (vooral bij persoonsnamen) is het meervoud op -en: rectoren, professoren, conservatoren, organisatoren enzovoorts. Het meervoud op -s wint echter veld en is bij veel van de woorden op -or (vooral bij zaaknamen) het gangbare meervoud: tractors, projectors, kernreactors, sponsors enzovoorts. Het meervoud op -s is informeler dan dat op -en.

Bij het woord motor zijn beide meervouden gangbaar. Sommige taalgebruikers maken daarbij het volgende onderscheid: motors gebruiken zij voor een vervoermiddel en motoren voor een aandrijvingsmechanisme. Waarschijnlijk hangt dit gebruiksverschil samen met een stijlverschil: motor in de betekenis 'vervoermiddel' is een verkorting van motorfiets. Verkortingen horen in het algemeen thuis in het informele taalgebruik.

Zie ook

Methodes / methoden
Leraars / leraren
Strippen / strips
Testen / tests

Naslagwerken

ANS (1997), p. 181-182 of online via de E-ANS; Grote Van Dale (2005); Woordenlijst (2015)