Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Hou(d) op, ik hou(d) daar niet van

Vraag

Is hou op of ik hou daar niet van correct of moet het zijn houd op/ik houd daar niet van?

Antwoord

Beide vormen van het werkwoord zijn correct, maar de gewone vorm in gesproken taal is die waarbij de slotmedeklinker [t] niet uitgesproken wordt. Ook in geschreven taal wordt de slotmedeklinker, die als d gespeld wordt, vaak weggelaten.

Toelichting

Bij een aantal werkwoorden waarvan de stam in gesproken taal eindigt op [t] na een tweeklank (bijvoorbeeld houden - houd; snijden - snijd), wordt de [t] (die als d geschreven wordt) met name in gesproken taal gewoonlijk weggelaten. Dat is het geval bij:

- de eerste persoon enkelvoud van de tegenwoordige tijd, bijvoorbeeld: ik hou daar niet van, van pap hou ik niet;

- de tweede persoon enkelvoud van de tegenwoordige tijd, als het persoonlijk voornaamwoord op het werkwoord volgt, bijvoorbeeld: snij jij het brood even?, rij jij? (maar: jij rijdt);

- de gebiedende wijs enkelvoud, bijvoorbeeld: hou op!, hou afstand!

Ook in geschreven taal wordt de slotmedeklinker van de stam in de genoemde gevallen vaak weggelaten. Zelfs als deze slotmedeklinker in de spelling wordt behouden (bijvoorbeeld ik houd daar niet van en rijd jij?), hoeft dat niet te betekenen dat hij ook moet worden uitgesproken.

Zie ook

Weergave van uitspraak (algemeen)

Houden aan
Leiddraad / leidraad
Openhouden / houden
Voorrijdkosten / voorrijkosten
Wordt / word lid

Naslagwerken

ANS (1997), p. 67 of online via de E-ANS, p. 71-72 of online; Taalbaak 11, 44