Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Ervan uitgaan

Vraag

Waar komt de spatie tussen er, van, uit en gaan in de zin We moeten er van uitgaan/ervanuit gaan/ervan uitgaan dat er oplichting in het spel is?

Antwoord

Tussen ervan en uitgaan: We moeten ervan uitgaan dat er oplichting in het spel is. De uitdrukking is uitgaan van iets; uit maakt deel uit van het werkwoord, van niet.

Toelichting

De combinatie uitgaan van iets ('als beginpunt van een redenering aanhouden') bestaat uit het samengesteld werkwoord uitgaan, dat vaak gecombineerd wordt met het voorzetsel van. Van maakt echter geen deel uit van het werkwoord uitgaan. Daarom is het vrij om zich te binden aan er. Uit is wel een onderdeel van het samengestelde werkwoord en kan dus niet aan er gekoppeld worden. Dit leidt tot de schrijfwijze ervan uitgaan. Ook in de zin: Ik ga ervan uit dat je zaterdag komt wordt alleen het vrije voorzetsel van aan er gekoppeld, en het niet-vrije voorzetsel uit (dat bij gaan hoort) niet.

Zie ook

Woordgroep of samenstelling? (Leidraad 6.8)
Los, aaneen of met een koppelteken (Leidraad 6)
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)

Aanmoeten / aan moeten
Er vandoor gaan / ervandoor gaan
Er van langs / ervanlangs / ervan langs (geven / krijgen)
Ervooruit / ervoor uit (hij komt -)
Naar toe / naartoe

Bronnen

Onze Taal 55 (1986), p. 55

Naslagwerken

ANS (1997), p. 490-493 of online via de E-ANS, p. 609-610 of online; Woordenlijst (2015)