Ze / haar (verwijzing naar personen)

Ze / haar (verwijzing naar personen)

Vraag

Wat moet het zijn: Ik heb haar gezien of Ik heb ze gezien?

Antwoord

Zowel haar als ze is correct. Om naar een vrouwelijke persoon te verwijzen kan in de standaardtaal in het hele taalgebied als voorwerpsvorm van het persoonlijk voornaamwoord enkelvoud altijd haar gebruikt worden. Het gebruik van ze in dit geval is standaardtaal in België.

Toelichting

De volle vorm haar, die niet beklemtoond hoeft te zijn, kan in alle gevallen in de standaardtaal gebruikt worden om naar een enkele vrouwelijke persoon te verwijzen.

Daarnaast bestaan de gereduceerde vormen d’r/’r en ze. D’r en ‘r worden gebruikt in gesproken taal en zijn vrijwel alleen in Nederland gebruikelijk. De vorm ze komt voornamelijk voor in België (waar hij ook geschreven wordt), maar ook in het zuiden van Nederland.

Zie ook

Verwijzingsproblemen met voornaamwoorden van de derde persoon enkelvoud (algemeen)
Volle en gereduceerde vormen van persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden (algemeen)

Haar / hen (vrouwelijk meervoud)
Haar / ze / hem (de kaars, ik heb – uitgeblazen)
Hen, hun / ze (verwijzing naar personen)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); ANS (1997), p. 243 of online via de E-ANS online via de E-ANS

correctheid en betekenis,voornaamwoord,woordgebruik,grammatica,woordgeslachttao_adv (C)
358
j
correctheid,grammatica,verwijswoorden,voornaamwoord,woordgeslacht
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica;Subrubriek:verwijswoorden;Woord of woordcombinatie:correctheid,woordgeslacht;Woordsoort:voornaamwoord
01 January 2004
04 December 2018