Weergave van uitspraak (algemeen)

Weergave van uitspraak (algemeen)

Fonetische tekens
Medeklinkers
Klinkers

Fonetische tekens Top

In enkele adviezen is de uitspraak van bepaalde woorden ‘fonetisch’ weergegeven. De fonetische weergave staat altijd tussen rechte haken, bijvoorbeeld: Oisterwijk [oosterweik]. We hebben hierbij niet een officieel fonetisch alfabet gevolgd, maar gekozen voor een notatie die zo dicht mogelijk aansluit bij de Nederlandse spellingconventies.

In enkele gevallen is de beklemtoning van een woord aangegeven door onderstreping van de klinkerletter(s) van de desbetreffende lettergreep, bijvoorbeeld: normaliter.

Medeklinkers Top

pet p
tol t
kit k
bed b
dol d
zakdoek γ
fat f
sol s
lachen ch
vet v
zool z
god g
met m
net n
plunje nj
bang ng
show sj
jus zj
tsaar ts
pizza dz
speech tsj
manager dzj
hel h
jaar j
wat w
lamp l
rood r

 

Klinkers Top

de ə
pit i
pet e
pad a
pot o
put u
lied ie
leed ee
laat aa
lood oo
vuur uu
voer oe
keur eu
uit ui
affaire è
zone ò
freule ù
grand café ã
dedain
plafond õ
parfum
ijs / eis ei
kou / kauw ou

Vervoeging en spelling van Engelse werkwoorden in het Nederlands (algemeen)

klinkers en tweeklanken,medeklinkers,uitspraak en klemtoon,algemeen,spelling,uitspraak en klemtoon


tao_generiek (K)
34
j
conventies,klinkers,medeklinkers,uitspraak
Hoofdrubriek,Subrubriek
Hoofdrubriek:conventies,uitspraak;Subrubriek:klinkers,medeklinkers
0000
03 August 2020