Wedde / loon / salaris

Wedde / loon / salaris

Vraag

Wat is correct: Bijna de helft van zijn wedde gaat naar de afbetaling van zijn huis, Bijna de helft van zijn loon gaat naar de afbetaling van zijn huis of Bijna de helft van zijn salaris gaat naar de afbetaling van zijn huis?

Antwoord

Loon en salaris zijn standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis ‘geldelijke vergoeding voor verricht werk’. Wedde is in die betekenis standaardtaal in België.

Toelichting

Zowel loon als salaris kan in het hele taalgebied worden gebruikt in de algemene betekenis ‘geldelijke vergoeding voor verricht werk’. In België is loon het gebruikelijkst, in Nederland salaris.

(1) Topmanagers hebben een loon / salaris waar u en ik alleen maar van kunnen dromen.

(2) In veel Zuid-Europese landen komen mensen op straat om een hoger loon / salaris te eisen.

(3) Een aanzienlijk deel van ons salaris / loon gaat naar de belastingen.

In samenstellingen is een combinatie met loon doorgaans het gewoonst (bijvoorbeeld loononderhandelingen, loonsverhoging) of de enige mogelijkheid (bijvoorbeeld loonconflict, stukloon, uurloon).

(4) Vanaf 1 januari krijgen alle werknemers 2,5 procent loonsverhoging.

(5) Heeft u uw eigen uurloon weleens uitgerekend?

In de standaardtaal in België wordt ook wedde gebruikt in de betekenis ‘vergoeding voor verrichte arbeid’.

(6) Veel werknemers ontvangen hun wedde aan het einde van de maand. [standaardtaal in België]

(7) Bij het bepalen van je wedde kunnen vorige prestaties volledig in aanmerking komen als ze relevant zijn voor de uitoefening van de functie. [standaardtaal in België]

In Nederland is het woord wedde weinig gebruikelijk en het heeft er bovendien een beperktere betekenis, namelijk ‘bezoldiging van ambtenaren en militairen’. Het woord wordt in Nederland als verouderd beschouwd.

(8) De ambtenaar bedoeld in artikel 3.24, tweede lid, heeft voor elk uur overwerk recht op een toeslag ter hoogte van een percentage van zijn wedde per uur.

Zie ook

Barema / weddeschaal / loonschaal / salarisschaal

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Koenen (2006); Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 315; Correct Taalgebruik (2006), p. 221, 309; Taalwijzer (2000), p. 287; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003); Het Witte Woordenboek Nederlands (2007); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

correctheid en betekenis,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
1643
j
betekenis,correctheid,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
26 December 2012
26 February 2016