Wat betreft / wat … betreft

Wat betreft / wat … betreft

Vraag

Wat is correct: Wat betreft de kosten is het duidelijk of Wat de kosten betreft is het duidelijk?

Antwoord

Wat betreft de kosten en wat de kosten betreft zijn allebei correct.

Toelichting

Wat (…) betreft heeft de betekenis ‘aangaande, voor, over, met betrekking tot’. Het is een vrij formele combinatie die vooral gebruikt wordt in geschreven taal.

Wat … betreft is naar de vorm een bijzin (zin (1a)). Als de persoonsvorm betreft aan het lijdend voorwerp voorafgaat, krijgt de combinatie wat betreft het karakter van een voorzetseluitdrukking (zin (1b)).

(1a) Spanje is wereldleider geworden wat orgaantransplantaties betreft.

(1b) Spanje is wereldleider geworden wat betreft orgaantransplantaties.

Meestal zijn beide constructies even goed, maar als er veel woorden tussen wat en betreft staan (2a), heeft de voorzetseluitdrukking wat betreft (zin (2b)) de voorkeur, omdat de zin daardoor beter leesbaar wordt.

(2a) Wat de ingewikkelde en tijdrovende, door de wet voorgeschreven procedures die nog in acht moeten worden genomen, betreft, …

(2b) Wat betreft de ingewikkelde en tijdrovende, door de wet voorgeschreven procedures die nog in acht moeten worden genomen, …

Hetzelfde geldt voor de combinatie voor wat betreft, die nog wat formeler is dan wat betreft. Zowel voor wat … betreft als voor wat betreft … is correct.

(3a) Er ontbreekt centraal beleid voor wat de digitalisering van de overheid betreft.

(3b) Er ontbreekt centraal beleid voor wat betreft de digitalisering van de overheid.

Alleen wat … betreft kan gecombineerd worden met een voornaamwoord, zoals mij, hem of dat. Het voornaamwoord staat dan altijd tussen wat en betreft.

(4) Wat mij betreft kan de deal gewoon doorgaan.

(5) Hij had het bij het rechte eind wat dat betreft.

Zie ook

Op (het) vlak van / op (het) gebied van
Rond (informatie -)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Koenen (2006); Correct Taalgebruik (2006), p. 308; Van Dale Taalhandboek Nederlands (2011), p. 269; Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014); ANS: Een overzicht van voorzetseluitdrukkingen; Schrijfwijzer (2012), p. 186; Van Dale Taalhandboek Nederlands (2011), p. 269

correctheid en betekenis,woordkeuze en stijl,het juiste voorzetsel,woordvolgorde,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
875
j
correctheid,grammatica,nevenschikking_en_onderschikking,stijl,uitdrukkingen,voorzetsel,woordgebruik,woordvolgorde
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordgroep of zin,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Subrubriek:stijl,uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordgroep of zin:nevenschikking_en_onderschikking,woordvolgorde;Woordsoort:voorzetsel
01 January 2004
05 May 2017